HR Excellence in Science
Datum: 17.06.2013

Polyfázická charakterizace a taxonomická revize planktonních sinic Anabaena spp. (Nostocaceae)

V rybnících a nádržích v České republice byla v letech 2004-2009 studována morfologická diverzita planktonních populací rodu Anabaena (Nostocaceae, sinice). Z nich byly izolovány klonální kmeny různých druhů, které byly udržovány v konstantních podmínkách v kultuře. U osmi vybraných kmenů byla v různých experimentálních podmínkách (teplota, intenzita světla, dusík, fosfor) testována proměnlivost morfologických znaků tradičně užívaných pro identifikaci druhů. Hlavním faktorem ovlivňujícím plasticitu morfologických znaků byla koncentrace fosforu. Morfologie studovaných kmenů r. Anabaena z experimentálních podmínek byla porovnána s morfologickými znaky 61 populací r. Anabaena zaznamenanými v přírodních vzorcích. Rozsah morfologické variability jednotlivých kmenů v laboratoři ve všech případech pokryl celkovou morfologickou variabilitu populací příslušného druhu či druhového komplexu pozorovanou v přírodě. Na základě těchto výsledků a s ohledem na podobnost genu 16S rRNA studovaných kmenů bylo diskutováno vymezení a řádná definice jednotlivých druhů v rodě Anabaena. Pro morfotypy s kulatými akinetami přiléhajícími k heterocytům a sekvencemi 16S rRNA genu jasně odlišnými od zbytku planktonních sinic r. Anabaena (podobnost cca 92%) byl vyčleněn nový rod Sphaerospermum. Typovým druhem tohoto rodu je S. reniforme a rod dále obsahuje druhy S. aphanizomenoides a S. kisselevianum.

Zapomělová, E., Řeháková, K., Znachor, P., Komárková, J. (2007): Morphological diversity of coiled planktonic types of the genus Anabaena (cyanobacteria) in natural populations – taxonomic consequences. Cryptogamie/Algologie 28: 353-371 Journal of Plankton Research 30: 1257-1269

 

Zapomělová, E., Hisem, D., Řeháková, K., Hrouzek, P., Jezberová, J., Komárková, J., Korelusová, J., Znachor, P. (2008):Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria).

Zapomělová, E., Hrouzek, P., Řeháková, K., Šabacká, M., Stibal, M., Caisová, L., Komárková, J., Lukešová, A. (2008):Morphological variability in selected heterocytous cyanobacterial strains as a response to varied temperature, light intensity and medium composition.Folia Microbiologica 53: 333-341

Zapomělová, E., Jezberová, J., Hrouzek, P., Hisem, D., Řeháková, K., Komárková, J. (2009):Polyphasic characterization of three strains of Anabaena reniformis and Aphanizomenon aphanizomenoides (cyanobacteria) and their re-classification to Sphaerospermum gen. nov. (incl. Anabaena kisseleviana).Journal of Plankton Research 30: 1257-1269

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×