HR Excellence in Science
Datum: 17.06.2013

Histopatologie infekcí ryb, které působí protista a myxozoa

Dyková I., Lom J. Ačkoliv histopatologie je základní metodou pro poznání schopnosti parazitů vyvolávat patologické změny v organismu hostitele, dosud nebyla k dispozici souborná práce, která by se zabývala tkáňovými projevy této schopnosti, tj. patogenity protistů a myxozoí infikujících ryby. Tato publikace je prvním dílem, které sumarizuje poznatky nahromaděné v průběhu dlouholetého výzkumu uvedených skupin parazitů dříve řazených k prvokům a nabízí obrazový přehled o jejich působení na organismus rybích hostitelů.

 

Jednotlivé skupiny parazitů jsou stručně charakterizovány, přičemž charakteristiky významných představitelů jsou dokumentovány v nativu a pro srovnání i po obarvení v tkáňových řezech. Variabilita lezí, které vyvolávají protista a myxozoa ve tkáních a orgánech ryb je dokumentována serií celostránkových černobílých a barevných tabulí. Dokumentované změny zahrnují i detaily obranných reakcí rybích hostitelů. Pro snadné rozpoznání tkáňových změn je součástí atlasu i stručný obrazový přehled speciální histologie ryb a přehled základných patologických procesů.

 

Obsah atlasu může být objektem zájmu ichtyoparasitologů, veterinárních lékařů působících v oblasti diagnostiky rybích onemocnění i biologů zabývajících se základním výzkumem.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×