HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Adaptace Trypanosoma brucei na postupnou ztrátu kinetoplastové DNA: T. equiperdum a T. evansi jsou petite mutanti T. brucei

Trypanosoma brucei je bičíkovec řádu Kinetoplastida působící Africkou spavou nemoc člověka a přežvýkavců. Tito parasité obsahují kinetoplastovou DNA, (kDNA), která je představována dvěma typy kruhových molekul. Maxikroužky nesou typické mitochondriální geny, z nichž je většina přeložitelná až po editování příslušné RNA. Minikroužky kodují guide RNA, které jsou nezbytné pro dekodování maxikroužkových RNA molekul. Životní cyklus T. brucei zahrnuje krevní stádium (BS) v obratlovcích a procyklické stádium (PS) v mouše tsetse. Částečná (dyskinetoplastie, Dk) nebo úplná ztráta (akinetoplastie, Ak) kDNA zakonzervuje trypanosomu v BS stádiu. Přenos mezi obratlovci se stává při eliminaci PS stádia mechanickým, s vyloučením mouchy tsetse, což umožňuje parazitovi šíření mimo Afriku. Trypanosoma equiperdum a Trypanosoma evansi jsou trypanosomy způsobující dourinu a surru, což jsou závažné choroby koní, velbloudů a vodních buvolů. Charakterizovali jsme reprezentativní kmeny T. equiperdum a T. evansi prostřednictvím řady molekulárních a klasických parazitologických metod. Prokázali jsme, že oba druhy jsou ve skutečnosti kmeny T. brucei, které ztratily buď část (Dk) nebo celou kDNA (Ak). Tyto trypanozomy netvoří monofyletické skupiny a nelze je stavět na úroveň samostatného druhu. Měly by být řazeny na úroveň poddruhů, které opakovaně vznikají z T. brucei.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×