HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Emise oxidu dusného a methanu z půdy pastvin

Miloslav Šimek, Petr Brůček, Jiří Čuhel, Dana Elhottová, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Václav Krištůfek, Anna Němcová, Hana Šantrůčková, Eva Uhlířová....

Miloslav Šimek, Petr Brůček, Jiří Čuhel, Dana Elhottová, Jaroslav Hynšt, Alica Chroňáková, Václav Krištůfek, Anna Němcová, Hana Šantrůčková, Eva Uhlířová

Oxid dusný a methan jsou významné tzv. skleníkové plyny a účastní se i odbourávání ozonu ve stratosféře. K jejich největším zdrojům patří mikrobiální procesy přeměn dusíku a uhlíku v půdách. Zjistili jsme, že velkým zdrojem oxidu dusného a pravděpodobně i methanu jsou půdy pastvin a zimoviště skotu. Vzhledem k velké koncentraci zvířat, akumulaci výkalů a změnám ve struktuře půdy se zde tvoří mnoho plynných metabolitů, který posléze emitují do atmosféry. Dusík a další živiny, které se v půdě hromadí během zimy, jsou intenzivně metabolizovány půdními mikroorganismy především za příznivých podmínek (teplota, vlhkost atd.) v jarním období, kdy vzniká většina emisí. Dochází tak nejen k velkým ztrátám živin z ekosystému, ale i ke znečistění atmosféry oxidem dusným, methanem a dalšími stopovými plyny. Významným výsledkem, zejména s ohledem na praktické možnosti snížení tvorby oxidu dusného v zemědělských půdách, je také zjištění, že emise oxidu dusného velmi pravděpodobně souvisejí s pH půdy: při vyšším pH se relativně snižují (a narůstá podíl molekulárního dusíku). Intenzívně studujeme také tvorbu methanu methanogenními archae a oxidaci methanu v povrchové vrstvě půdy s využitím nejmodernějších metodických přístupů a metod molekulární biologie. Výsledky byly publikovány v posledních 5 letech v cca 20 publikacích včetně 5 v mezinárodních vědeckých časopisech a představeny v 16 dalších příspěvcích na 8 mezinárodních konferencích.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×