HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Diverzita půdního mikrobiálního společenstva během primární sukcese na hnědouhelných výsypkách

Dana Elhottová, Stanislav Malý, Václav Krištůfek, Alica Chroňáková, Jan Frouz, Jiří Kalčík

Nové poznatky o kvalitativní a kvantitativních změnách půdního mikrobiálního společenstva in situ v různé fázi primární sukcese na nerekultivovaných výsypkách (Velká podkrušnohorská výsypka, Sokolovská uhelná s.r.o.) po ukončení těžby hnědého uhlí byly získány během tříletého výzkumu. Bylo popsáno původní aktivní i odumřelé fosilní společenstvo čerstvě vytěženého výsypkového substrátu (Miocénní netoxický jezerní sediment, s převahou tzv. cyprisových jílů) a následné změny společenstva v iniciálním (0- 3 roky), raném (10-12 let), středním (20-22 let) a pokročilém (42-44 let) sukcesním stádiu. Skladba bakteriálního společenstva iniciálního stádia naznačila výskyt biotechnologicky významných druhů. Zásadní kvalitativní změny, spočívající ve zvýšené strukturní, funkční a druhové diverzitě společenstva, byly zjištěny po uplynutí deseti let od nasypání substrátu. Originální výsledky přineslo porovnání sukcesních změn mikrobiálního společenstva v povrchové (0-5 cm) a minerální (10-15 cm) vrstvě substrátu. Byly determinovány nejvýznamnější faktory vyvíjejícího se půdního prostředí zodpovědné za sukcesní změny její mikrobiální složky. Byly navrženy modely uplatněné v primární sukcesi studovaného společenstva. Neméně důležitým byl i metodický přínos projektu, spočívají v porovnání moderních technik vhodných k studiu mikrobiálních společenstev in situ a zavedení nových vhodných přístupů.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×