HR Excellence in Science

Jaromír Beneš a Tereza Majerovičová: Krajina ohně. Výzkum neolitu jižního Balkánu

Jaromír Beneš a Tereza Majerovičová: Krajina ohně. Výzkum neolitu jižního Balkánu
Místo: Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Datum: 12.11.2019 16:00 - 17:00
Typ: Přednáška
Určeno pro: širokou veřejnost

Přednáška z 13.cyklu Akademických půlhodinek

Jižní Balkán hrál v počátcích zemědělství Evropy klíčovou roli. V životě tamních raně neolitických komunit (6000-5000 let př.n.l.) měl velký význam oheň. Přednáška shrnuje tři roky výzkumu týmu z Jihočeské univerzity v Severní Makedonii, jmenovitě v Pelagonii. Jihočeši se podíleli na odkryvu neolitického sídliště Vrbjanska Čuka, především na archeobotanických analýzách. Výsledky použitých metod ukazují velmi plasticky místní neolitickou ekonomiku a přírodní prostředí.

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., je vedoucím Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU a přednášejícím na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty JU. Zabývá se environmentální archeologií, zvláště archeobotanikou. Vede nebo se svým týmem podílí na řadě výzkumů neolitu, středověku a novověku v České republice a v zahraničí (Egypt, Severní Makedonie, Senegal).

Mgr. Tereza Majerovičová je doktorandkou na Archeologickém ústavu FF JU a pracovnicí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Zabývá se výzkumem neolitu Balkánu a etnoarcheologií subsaharské Afriky (Severní Makedonie, Senegal).


 

Zpět

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×