HR Excellence in Science

Ing. Oxana Skoková Habuštová, Ph.D.

Habuštová

Pracovní zařazení Vedoucí laboratoře - Laboratoř agroekologie
Oddělení biochemie a fyziologie
Entomologický ústav

Kontaktní údaje +420387775252
habustova@entu.cas.cz
023

Ostatní

Vedlejší účinky transgenních rostlin

Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik

Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách


Celkem nalezeno: 130 záznamů
Půža V., Nermuť J., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2024) The effect of Xenorhabdus bacteria metabolites on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) adult feeding and larval survival Journal of Invertebrate Pathology 203: 108075.
DOI: 10.1016/j.jip.2024.108075
Doležal P., Hausvater E., Baštová P., Kocourek F., Stará J., Sedlák P., Sedláková V., Skoková Habuštová O., Nermuť J. (2023) Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách. Praktické informace č. 89; 32 pp.; ISBN: 978-80-88614-03-6, Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod (CERTIFIKOVANÁ METODIKA)
Kodrík D., Čapková Frydrychová R., Hlávková D., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Unusual functions of insect vitellogenins: Minireview. Physiological Research 72: S475-S478.
DOI: 10.33549/physiolres.935221
Kodrík D., Jurčáková D., Kainzová K., Hlávková D., Čapková Frydrychová R., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Multifunkčnost hmyzích vitellogeninů: jejich úloha v obranných reakcích. 98. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Praha, 7.-8. února, Abstrakt str. 61.
Konopická J., Nermuť J., Půža V., Skoková Habuštová O. (2023) Bioinsekticid na bázi entomopatogenní houby. (FUNKČNÍ VZOREK)
Nermuť J., Půža V., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2023) Biologický přípravek pro regulaci cílového škůdce na bázi entomopatogenních hlístic. (FUNKČNÍ VZOREK)
Sedlák P., Sedláková V., Vašek J., Melounová M., Čílová D., Vejl P., Skoková Habuštová O., Doležal P., Hausvater E. (2023) Investigation of genetic diversity and polyandry of Leptinotarsa decemlineata using X-linked microsatellite markers. Scientific Reports 13: article number: 21887.
DOI: 10.1038/s41598-023-49002-7
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Sehadová H. (2023) No bioaccumulation of Cry protein in the aphidophagous predator Harmonia axyridis. Environmental Toxicology and Pharmacology 97: 104015.
DOI: 10.1016/j.etap.2022.104015
Svobodová Z., Zemek R., Skoková Habuštová O. (2023) Different maize varieties have greater impact on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) than GE maize expressing Cry3Bb1 insecticidal protein Journal of Insect Physiology 146: 104502.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104502
Cagáň Ľ., Apacsová Fusková M., Hlávková D., Skoková Habuštová O. (2022) Essential oils: Useful tools in storage-pest management. Plants 11: article number: 3077.
DOI: 10.3390/plants11223077
Cagáň Ľ., Bokor P., Skoková Habuštová O. (2022) Could the presence of Thrips AFFECT the yield potential of genetically modified and conventional maize? Toxins 14: article number: 502.
DOI: 10.3390/toxins14070502
Hlávková D., Skoková Habuštová O., Půža V., Vinokurov K., Kodrík D. (2022) Role of adipokinetic hormone in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata infected with the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae. Comparative Biochemistry and Physiology C 262: 109466.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2022.109466
Konopická J., Andrea Bohatá, Skoková Habuštová O., Zemek R. (2022) Efficacy of entomopathogenic fungi against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) under laboratory conditions XXVI International Congress of Entomology Helsinki, Finland, July 17-22, 2022 419.
Konopická J., Nermuť J., Zemek R., Půža V., Skoková Habuštová O. (2022) Efficacy of Beauveria bassiana against Colorado potato beetle under laboratory and field conditions 18th meeting of the IOBC/WPRS working group Microbial and nematode control of invertebrate pats: Microbial control agents in the age of global change. České Budějovice, Czech Republic 19-22 June
Půža V., Nermuť J., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2022) Efficacy of entomopathogenic nematodes on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata). 18th meeting of the IOBC/WPRS working group Microbial and nematode control of invertebrate pats: Microbial control agents in the age of global change. České Budějovice, Czech Republic 19-22 June
Skoková Habuštová O., Svobodová Z., Kodrík D., Sehnal F. (2022) Cry3Aa toxin is not suitable to control lepidopteran pest Spodoptera littoralis (Boisd.). Plants 11: article number: 1312.
DOI: 10.3390/plants11101312
Půža V., Nermuť J., Konopická J., Skoková Habuštová O. (2021) Efficacy of the Applied Natural Enemies on the Survival of Colorado Potato Beetle Adults. Insects 12: article number: 1030.
DOI: 10.3390/insects12111030
Zemek R., Konopická J., Jozová E., Skoková Habuštová O. (2021) Virulence of Beauveria bassiana strains isolated from cadavers of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. Insects 12: article number: 1077.
DOI: 10.3390/insects12121077
Shaik H. A., Mishra A., Hussein H. M., Skoková Habuštová O., Sehnal F. (2020) Competitive interactions between entomopathogenic nematodes and parasitoid venom. Journal of Applied Entomology 144: 481-490.
DOI: 10.1111/jen.12750
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Spitzer L., Sehnal F. (2020) Importance of functional classification in the use of carabids for the environmental risk assessment of the GE crops and other agricultural practices. Insect Science 27: 375–388.
DOI: 10.1111/1744-7917.12643

Dokumenty ke stažení:
Insect_science (pdf), supplement (docx)

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×