HR Excellence in Science
Datum: 20.11.2018

Libor Grubhoffer obdržel čestný doktorát na Univerzitě Johanna Keplera v Linci

Přední výzkumná a vzdělávací instituce v Horním Rakousku, Univerzita Johanna Keplera v Linci, udělila čestný doktorát v přírodních vědách profesoru Liboru Grubhofferovi, řediteli Biologického centra AV ČR. Cení si jej jako mezinárodně uznávaného odborníka v biochemii a molekulární biologii klíšťat a jimi přenášených nemocí. Akademický obřad se uskutečnil v úterý 20. listopadu ve 14 hodin na Univerzitě Johanna Keplera v Linci.

Libor Grubhoffer je významným spolupracovníkem a ambasadorem linecké univerzity a velmi podporuje společnou česko-rakouskou akademickou výuku v moderních biotechnologických směrech. Před 11 lety spoluzaložil přeshraniční studijní obor Biologická chemie, což je společný bakalářský a magisterský program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Johannese Keplera v Linci, na němž se významně podílejí i vědečtí pracovníci Biologického centra AV ČR. Linecká univerzita si značně cení i vědeckých výsledků Libora Grubhoffera, který je uznávaným specialistou v oblasti biochemie a molekulární biologie klíšťat a jimi přenášených patogenů.

Pro Libora Grubhoffera je linecké ocenění druhým čestným titulem. Před dvěma lety obdržel čestný doktorát v přírodních vědách od Arizonské univerzity v USA, s níž spolupracuje už od začátku devadesátých let. Těsné badatelské vazby potvrzuje i každoroční studentská výměna, během níž stráví skupina arizonských studentů dvouměsíční stáž v laboratořích Biologického centra AV ČR při práci na výzkumných úkolech z oblasti parazitologie.  

   Snímek ze slavnostního ceremoniálu udělení čestného doktorátu na Univerzitě Johannese Keplera v Linci.

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., hon. D.Sc. (1957)

 • vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
 • absolvoval vědeckou aspiranturu v Ústavu sér a očkovacích látek a v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze v oboru mikrobiologie/virologie;
 • v letech 1992-1993 působil na Arizonské univerzitě v Tucsonu, USA;
 • v období 1994-2002 byl ředitelem Parazitologického ústavu AV ČR;
 • v roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky;
 • v letech 2004-2011 byl děkanem Biologické (od 1. srpna 2007 Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity;
 • od roku 2007 garantem přeshraničního studia Biological Chemistry, společného bakalářského a magisterského programu Jihočeské univerzity a Univerzity Johannese Keplera v Linci;
 • v letech 2012-2016 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;
 • v roce 2015 byl zvolen členem Učené společnosti ČR;
 • v roce 2016 byl jmenován členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství;
 • v roce 2016 obdržel čestný doktorát Arizonské univerzity v Tucsonu, USA;
 • od července 2017 je ředitelem Biologického centra AV ČR.
 • V Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá biochemií a molekulární biologií klíšťat a jimi přenášených patogenů, zejména virem klíšťové encefalitidy a spirochétami lymské boreliózy;
 • je autorem či spoluautorem 150 vědeckých publikací.
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×