HR Excellence in Science

Grantový program BC

Základní rámec programu 

Grantový program Biologického centra AV ČR, v. v. i., (dále jen Grantový program BC) neinvestičního charakteru slouží na krytí finančních nákladů spojených s vycestováním začínajících vědeckých pracovníků na zahraniční stáž anebo mezinárodní konferenci. Grantový program vznikl a je financován v rámci projektu „Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru“ (dále jen IBERA) a vyhlašuje se jedenkrát ročně pro následujíc kalendářní rok. 

Grantový program BC administrovaný v rámci projektu IBERA slouží pro nastartování a vytvoření podmínek pro dlouhodobou finanční podporu začínajících vědeckých pracovníků z institucionárních prostředků BC.

 

Otevřena nová grantová výzva!

Deadline pro podání žádostí  - 30. listopadu 2020, 14:00h

Podrobnosti výzvy a formuláře ke stažení níže. 

Podklady pro kalkulaci per-diem (subsistence expenses) here 

Dne 11. 11. o 13hod proběhne on-line konzultace k aktuální grantové výzvě Grantového programu BC (IBERA). Pokud máte jakékoliv dotazy, připojte se prostřednictvím aplikace Teams. Odkaz na konzultaci

 

Odpovědná osoba GP BC: Mgr. Daša Bastlová, Ph.D.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×