HR Excellence in Science

Onboarding


Seznamte se s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. („BC“) je veřejnou výzkumnou institucí sdružující pět vědeckých ústavů („VÚ“), Výzkumnou infrastrukturu SoWa a Technicko-hospodářskou správu. Má tedy celkem sedm organizačních součástí:

  • Entomologický ústav („ENTÚ“)
  • Hydrobiologický ústav („HBÚ“)
  • Parazitologický ústav („PAÚ“)
  • Technicko-hospodářská správa („THS“)
  • Ústav molekulární biologie rostlin („ÚMBR“)
  • Ústav půdní biologie („ÚPB“)
  • Výzkumná infrastruktura SoWa („SOWA“)

Strukturu BC si prohlédněte na: https://bc.cas.cz/o-nas/struktura-biologickeho-centra/

Více o agendě jednotlivých pracovišť BC se dozvíte zde: https://bc.cas.cz/o-nas/pracoviste-bc/

Jak se k nám dostat? Adresy a mapu areálu (plánek pracovišť) BC naleznete zde: https://bc.cas.cz/kontakty/

Telefonní čísla, e-mailové adresy a čísla kanceláří zaměstnanců BC dohledáte ve veřejném adresáři zaměstnanců: https://bc.cas.cz/kontakty/adresar-zamestnancu/

Navštivte také naše veřejné stránky pro zaměstnance BC (včetně informací pro expaty): https://bc.cas.cz/cz/zamestnanci/

 

Pracovněprávní náležitosti

​Před zahájením pracovního poměru v BC vyplníte osobní dotazník a absolvujete vstupní pracovnělékařskou prohlídku. Před nástupem či nejdéle v den nástupu také podepíšete všechny nezbytné pracovněprávní dokumenty (pracovní smlouvu, mzdový výměr, náplň práce, formulář o udělení čipu a o vytvoření konta ve stravovacím systému ad.). Dokumenty, formuláře a potřebné informace Vám na základě předchozí komunikace poskytne sekretariát příslušného VÚ/SOWA (v případě nástupu na VÚ/SOWA) či personalistka (v případě nástupu na THS).

Pro zahraniční zaměstnance je určena specialistka Personálního úseku THS, která Vás v dostatečném předstihu kontaktuje a vyřídí s Vámi všechny potřebné náležitosti spojené s Vaší mobilitou.

 

Vstupní pracovnělákařská prohlídka

Vstupní pracovnělékařskou prohlídku („PLP“) musíte absolvovat před vznikem pracovněprávního vztahu. Bez úspěšného absolvování PLP nelze uzavřít pracovní smlouvu.

Budete-li na základě zhodnocení rizikových faktorů v souvislosti s výkonem práce zařazeni do 1. kategorie bez rizika, můžete vstupní PLP podstoupit u svého praktického lékaře. V jakémkoli jiném případě musíte PLP absolvovat u smluvního lékaře BC AV ČR MUDr. Františka Součka, jehož ordinace se nachází v areálu BC. Mapa, ordinační hodiny a kontakt pro objednání zde: https://bit.ly/mudrsoucek.

Ať už půjdete na PLP ke svému praktickému lékaři či ke smluvnímu lékaři BC, musíte s sebou mít „Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci“, kterou Vás předem vybaví sekretariát či personalistka. K prohlídce u smluvního lékaře BC budete dále potřebovat výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho praktického lékaře a ranní moč.

Doklad o provedení PLP Vaším lékařem nebo o zaplacení poplatku za vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace si uschovejte a předejte jej na sekretariát/personalistce. Poplatek Vám BC po nástupu proplatí; k vyzvednutí hotovosti na příslušném sekretariátu / pokladně THS budete vyzváni.


Po nástupu...

První den, kdy se stanete naší/m kolegou/kolegyní, obdržíte Adaptační (onboarding) manuál (po přihlášení je ke stažení také zde v české verzi a zde v anglické verzi). V něm se dozvíte další postup a informace, na co pamatovat a jak se vypořádat s různými situacemi, které Vás tu mohou v prvních týdnech potkat.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×