HR Excellence in Science

RNDr. Martina Lisnerová, Ph.D.

Jedličková

Position Postdoc - Laboratory of Fish Protistology
Aquatic Parasitology
Institute of Parasitology

Contact details +420 38777 5450
jedlickovamarti@seznam.cz
113

Others

Education:
2017–2022: Ph.D. in Parasitology, Faculty of Science, University of South Bohemia
2022: Rigorous Examination
2015–2017: M.Sc. in Parasitology, Faculty of Science, University of South Bohemia
2012–2015: B.Sc. in Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia
2008–2012: Gymnasium, Plzeň

Summary of Expertise:

  • Field collections of environmental samples (water, sediment), freshwater and marine invertebrates, sample collection planning, vertebrate dissections, tissue sampling
  • Identification of fish parasites using light microscopy; preparation of histological and permanent slides. Preparation of samples for scanning electron microscopy, measurement of morphological characteristics, species descriptions
  • Molecular methods: DNA isolation, PCR, metabarcoding, gel isolation, library preparation for Illumina or Oxford nanopore sequencing
  • Bioinformatic analyses: Bioinformatic analysis of metabarcoding data (e.g., DADA2 package in R, Linux system using Python scripts), phylogenetic analyses (e.g., MAFFT, RAxML, MrBayes), statistical data processing (basic knowledge in R; e.g., alfa, beta-diversity determination, character mapping onto phylogenetic trees, calculation of phylogenetic signal within identified characters, coevolutionary relationships, co-occurrence networks, etc.)

Education:
2017–2022: v oboru Parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
2022: RNDr.
2015–2017: M.Sc. v oboru Parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
2012–2015: B.Sc.v oboru Parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
2008–2012: Gymnázium, Plzeň

Summary of Expertise:

  • Terénní odběry vzorků životního prostředí (voda, sediment), sladkovodní a mořští bezobratlí, plánování odběru vzorků, pitvy obratlovců, odběr vzorků tkání
  • Identifikace rybích parazitů pomocí světelné mikroskopie; příprava histologických a trvalých preparátů. Příprava vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii, měření morfologických charakteristik, druhové popisy
  • Molekulární metody: izolace DNA, PCR, metabarcoding, izolace gelu, příprava knihoven pro NGS sekvenování
  • Bioinformatické analýzy: Bioinformatická analýza dat metabarcodingu (např. balíček DADA2 v R, systém Linux pomocí skriptů Python), fylogenetické analýzy (např. MAFFT, RAxML, MrBayes), statistické zpracování dat (základní znalosti v R; např. stanovení alfa a beta diverzity, mapování znaků na fylogenetické stromy, koevoluční vztahy, co-occurrence networks atd.)

Total found: 15 records
Baiko D., Lisnerová M., Bartošová-Sojková P., Holzer A., Blabolil P., Schabuss M., Fiala I. (2024) Solving the Myxidium rhodei (Myxozoa) puzzle: insights into its phylogeny and host specificity in Cypriniformes. Parasite 31: 35.
DOI: 10.1051/parasite/2024030
Brocca G., Truant A., Pecková H., Lisnerová M., Perolo A., Fioravanti M., Fiala I., Gabai G., Quaglio F., Gustinelli A. (2024) Identification of new amoebae strains in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) farms affected by nodular gill disease (NGD) in Northeastern Italy Journal of Fish Diseases 47: e13933.
DOI: 10.1111/jfd.13933
Rossin M.A., Cantatore D.M.P., Lisnerová M., Taglioretti V. (2024) Henneguya (Cnidaria: Myxobolidae) species infecting Oligosarcus jenynsii (Characiformes: Characidae) in a Neotropical shallow lake from Argentina: morphological and molecular characterisation Folia Parasitologica 71: 005.
DOI: 10.14411/fp.2024.005
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities Environmental DNA 5: 312–325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Lisnerová M., Lisner A., Cantatore D., Schaeffner B., Pecková H., Tyml T., Fiala I., Bartošová-Sojková P., Holzer A. (2022) Correlated evolution of fish host length and parasite spore size: a tale from myxosporeans inhabiting elasmobranchs International Journal for Parasitology 52: 97–110.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2021.05.008
Lisnerová M., Martínek I., Alama Bermejo G., Bouberlová K., Schaeffner B., Nkabi N., Holzer A., Bartošová-Sojková P. (2022) An ancient alliance: Matching evolutionary patterns of cartilaginous fishes (Elasmobranchii) and chloromyxid parasites (Myxozoa) Infection Genetics and Evolution 103: 105346.
DOI: 10.1016/j.meegid.2022.105346
Blabolil P., Hänfling B., Harper L.R., Sellers G., Di Muri C., Griffiths N.P., Dos Santos R.A., Kneževic-Jaric J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Muška M., Fiala , Lisnerová M., Peterka J. (2021) Vzorkování volné genetické informace (eDNA) z vody. [Sampling of free genetic information (eDNA) from water.] Ověřená technologie 44.
Cavaleiro B., Serrao J., Nogueira S., Ribeiro L., Hermida M., Cruz C., Lisnerová M., Fiala I., Saraiva A. (2021) Survey of Kudoa spp. (Myxozoa, Cnidaria) in fishes from the Madeira Archipelago and the Portuguese mainland coast: detection of Kudoa thyrsites in new hosts Scomber colias and Micromesistius poutassou Folia Parasitologica 68: 317.
DOI: 10.14411/fp.2021.003
Blabolil P., Hänfling B., Harper L.R., Sellers G., Di Muri C., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Fiala , Lisnerová M., Peterka J. (2020) Environmentální DNA metabarkóding vody [Environmantal DNA water metabarcoding] Holubová, M. & Blabolil, P. (eds.) Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice, Biologické Centrum AV ČR, v.v.i. 19-25.
Blabolil P., Sajdlová Z., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Říha M., Kubečka J., Fiala , Lisnerová M., Peterka J. (2020) Další střípek do mozaiky poznání rybích společenstev. [Another piece of mosaic knowledge of fish communities.] Rybářství 11: 40-45.
Lisnerová M., Blabolil P., Holzer A., Jurajda P., Fiala I. (2020) Myxozoan hidden diversity: the case of Myxobolus pseudodispar Gorbunova, 1936 Folia Parasitologica 67: 019.
DOI: 10.14411/fp.2020.019
Lisnerová M., Fiala I., Cantatore D., Irigoitia M., Timi J., Pecková H., Bartošová-Sojková P., Sandoval C.M., Luer C., Morris J., Holzer A. (2020) Mechanisms and Drivers for the Establishment of Life Cycle Complexity in Myxozoan Parasites Biology 9: 10.
DOI: 10.3390/biology9010010
Korytář T., Wiegertjes G.F., Zusková E., Tomanová A., Lisnerová M., Patra S., Sieranski V., Šíma R., Born-Torrijos A., Wentzel A.S., Blasco-Monleon S., Yanes-Roca C., Policar T., Holzer A. (2019) The kinetics of cellular and humoral immune responses of common carp to presporogonic development of the myxozoan Sphaerospora molnari Parasites & Vectors 12: 208.
DOI: 10.1186/s13071-019-3462-3
Bartošová-Sojková P., Lövy A., Reed C., Lisnerová M., Tomková T., Holzer A., Fiala I. (2018) Life in a rock pool: Radiation and population genetics of myxozoan parasites in hosts inhabiting restricted spaces PLOS ONE 13: e0194042.
DOI: 10.1371/journal.pone.0194042
Tyml T., Lisnerová M., Kostka M., Dyková I. (2018) Current view on phylogeny within the genus Flabellula Schaeffer, 1926 (Amoebozoa: Leptomyxida) European Journal of Protistology 64: 40–53.
DOI: 10.1016/j.ejop.2018.03.005

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×