HR Excellence in Science

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Position 1 Head of department
Department of Biochemistry and Physiology
Institute of Entomology

Position 2 Head of Laboratory - Laboratory of Insect Physiology
Department of Biochemistry and Physiology
Institute of Entomology

Contact details 420387775271
kodrik@entu.cas.cz

Total found: 261 records
Hejníková M., Tomčala A., Černý J., Kodrík D. (2024) Melittin—the principal toxin of honeybee venom—is also produced in the honeybee fat body. Comparative Biochemistry and Physiology C 281: 109928.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2024.109928
Kodrík D., Hejníková M., Tomčala A. (2024) Může mít melittin – toxin včelího jedu – širší klinické využití? 99. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Bratislava, 7.-8. února, Abstrakt str. 32.
Kodrík D., Hejníková M., Tomčala A. (2024) Nové poznatky o melittinu – hlavním toxinu včelího jedu. Bee connected 2024. 2. česko-slovenská apidologická konference, Košice, 4. dubna. Abstrakt str. 14..
Brejcha M., Prušáková D., Sábová M., Peška V., Černý J., Kodrík D., Konopová B., Čapková Frydrychová R. (2023) Seasonal changes in ultrastructure and gene expression in the fat body of worker honey bees Journal of Insect Physiology 146: 104504.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104504
Kodrík D. (2023) Stresová fyziologie včel. Bee connected. 1. česko-slovenská apidologická konference, Olomouc, 13. dubna, Abstrakt str. 13, ISBN 978-80-11-03089-6.
Kodrík D. (2023) Když je hmyz ve stresu. Vesmír 102 (10): 580-584.
Kodrík D., Čapková Frydrychová R., Hlávková D., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Unusual functions of insect vitellogenins: Minireview. Physiological Research 72: S475-S478.
DOI: 10.33549/physiolres.935221
Kodrík D., Jurčáková D., Kainzová K., Hlávková D., Čapková Frydrychová R., Skoková Habuštová O., Štěrbová H. (2023) Multifunkčnost hmyzích vitellogeninů: jejich úloha v obranných reakcích. 98. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Praha, 7.-8. února, Abstrakt str. 61.
Kollross J., Jančúchová Lásková J., Klečková I., Freiberga I., Kodrík D., Sam K. (2023) Nonlethal effects of predation: The presence of insectivorous birds (Parus major) affects the behavior and level of stress in locusts (Schistocerca gregaria). Journal of Insect Behavior 36: 68-80.
DOI: 10.1007/s10905-023-09820-z
Ondřichová A., Štěrbová H., Danihlík J., Jemelková J., Hejníková M., Šerý M., Kodrík D. (2023) Physiological responses to honeybee venom poisoning in a model organism, the firebug Pyrrhocoris apterus. Comparative Biochemistry and Physiology C 270: 109657.
DOI: 10.1016/j.cbpc.2023.109657
Bodláková K., Černý J., Štěrbová H., Guráň R., Zítka O., Kodrík D. (2022) Insect body defence reactions against bee venom: do adipokinetic hormones play a role? Toxins 14: 11.
DOI: 10.3390/toxins14010011
Černý J., Bodláková K., Štěrbová H., Guráň Roman, Zítka Ondřej, Kodrík D. (2022) Obranné reakce hmyzího těla proti včelímu jedu a úloha adipokinetického hormonu v nich. 97. Fyziologické dny - Konference české a slovenské fyziologické společnosti, Praha, 8.-9. února, Abstrakt. str. 33-34.
Černý J., Bodláková K., Štěrbová H., Kodrík D. (2022) Adipokinetic hormone regulates defence reactions against honeybee venom in the American cockroach Periplaneta americana. 30th Conference of European Comparative Endocrinologists, Faro, Portugal, September 4 - 8, Abstract No. P-45: 194.
Černý J., Weyda F., Perlík M., Kodrík D. (2022) Functional ultrastructure of hymenopteran stingers: devastating spear or delicate syringe. Microscopy and Microanalysis 28: 1808-1818.
DOI: 10.1017/S1431927622000800
Dostálková S., Kodrík D., Simone-Finstrom M., Petřivalský M., Danihlík J. (2022) Fine-scale assessment of Chorella syrup as a nutritional supplement for honey bee colonies. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 1028037.
DOI: 10.3389/fevo.2022.1028037
Dvořáček J., Bednářová A., Krishnan Natraj, Kodrík D. (2022) Dopaminergic mushroom body neurons in Drosophila: flexibility of neuron identity in a model organism? Neuroscience and Biobehavioral Reviews 135: 104570.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104570
Dvořáček J., Kodrík D. (2022) Drug effect and addiction research with insects – from Drosophila to collective reward in honeybees. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 140: 104816.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104816
Hlávková D., Skoková Habuštová O., Půža V., Vinokurov K., Kodrík D. (2022) Role of adipokinetic hormone in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata infected with the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae. Comparative Biochemistry and Physiology C 262: 109466.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2022.109466
Kodrík D. (2022) Zajímavosti o žihadlech blanokřídlých. Moderní včelař XIX. (8): 26-28.
Kodrík D., Krištůfek V., Svobodová Z. (2022) Bee year: basic physiological strategies to cope with seasonality. Comparative Biochemistry and Physiology A 264: 111115.
DOI: 10.1016/j.cbpa.2021.111115

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×