HR Excellence in Science

RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Position 1 Statutory representative
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry

Position 2 Head of Laboratory - Soil Fauna of Natural and Anthropogenic Ecosystems
Zoology Section
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry

Contact details +420 387 775 761; +420 602 123 708
tajov@upb.cas.cz
209

Total found: 104 records
Feng Lichao, Du Z., Zhang S., Zhang S., Meng Q., Tajovský K. (2023) Omnivorous Notoxus trinotatus Pic (Coleoptera: Anthicidae) is a newly recognized vector of northern leaf blight in maize Archives of Insect Biochemistry and Physiology 112: Article number e21991.
DOI: 10.1002/arch.21991
Jílková V., Chroňáková A., Elhottová D., Frouz J., Heděnec P., Kotrbová L., Moudrý J., Tajovský K., Tůma J., Vavříková J., Záhora J. (2023) Půdní živote, nedej se! SSČ AVČR, Praha, 70 pp.
Mock A., Stašiov S., Tuf I., Tajovský K. (2023) Suchozemské rovnakonožky (Oniscidea) a viacnožky (Myriapoda) - príprava zoznamu vzácnych a ohrozených druhov do "červenej knihy" bioty Slovenska. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 13-14. ISBN 978-80-7036-764-3.
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12: Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Tajovský K. (2023) Monitoring půdní fauny (mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) v obnovovaných travních porostech krasových plošin CHKO Moravský kras. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 18-19. ISBN 978-80-7036-764-3.
Tajovský K., Feng Lichao, Tuf I. (2023) Terrestrial isopod communities (Isopoda: Oniscidea) - stable or changing over long time scales? In: Tuf I.H., Tajovský K., (eds.) - 12th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Olomouc, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & ISBB, BC CAS, p. 33
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4: Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Knapp M., Štrobl M., Venturo A., Seidl M., Jakubíková L., Tajovský K., Kadlec T., González E. (2022) Importance of grassy and forest non-crop habitat islands for overwintering of ground-dwelling arthropods in agricultural landscapes: A multi-taxa approach Biological Conservation 275: Article number 109757.
DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109757
Tajovský K. (2022) Vzpomínka na profesora Josefa Ruska Živa 70 (1): V-VI.
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1): 51.
Tajovský K., Machač O., Kocourek P., Stašiov S., Dolejš P., Zdráhalová H., Tuf I. (2022) Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie 28: 85–92.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94: 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Tuf I., Tajovský K. (2022) Mnoho už je víc než tisíc Vesmír 101 (9): 540-543.
Valkay Haľková B., Tajovský K., Grego J., Žurovcová M., Mock A. (2022) Geoglomeris subterranea (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae), the first morphologically non-specialized semiaquatic glomerid millipede? Invertebrate Biology 141: Article number e12376.
DOI: 10.1111/ivb.12376
Horák J., Rada P., Boža P., Roháčová M., Nováková P. , Tajovský K., Pech P., Holuša J., Resnerová K. (2021) Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees Acta Oecologica 110: Article number 103704.
DOI: 10.1016/j.actao.2021.103704
Mock A., Škovranová S., Tajovský K. (2021) Terrestrial and aquatic isopods (Isopoda: Oniscidea, Asellota) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 170-189.
Mock A., Tajovský K. (2021) Millipedes (Diplopoda) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 190-207.
Rost-Roszkowska M., Vilimová J., Tajovský K., Šustr V., Ostróżka A., Kaszuba F. (2021) Structure of the midgut epithelium in four diplopod species: histology, histochemistry and ultrastructure Arthropod Systematics & Phylogeny 79: 295–308.
DOI: 10.3897/asp.79.e67022
Šimek M., Elhottová D., Fuksa P., Hynšt J., Kobes M., Kvítek T., Malý S., Moudrý J., Rozsypal R., Tajovský K. (2021) Živá půda: praktický manuál Praha, Academia, 323 pp., ISBN 978-80-200-3199-0
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2): 77–83.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×