HR Excellence in Science

prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc.

Pracovní zařazení Vedoucí laboratoře - Laboratoř molekulární genetiky
Oddělení molekulární biologie a genetiky
Entomologický ústav

Kontaktní údaje 420387775267
www.entu.cas.cz/zurovec/
zurovec@entu.cas.cz

Ostatní

adenosin deaminázy, růstové faktory IDGF, reverzní genetika|


Celkem nalezeno: 99 záznamů
Maaroufi H., Pauchová L., Lin Y.-H., Wu C., Rouhová L., Kučerová L., Marques Cota Vieira L. M., Renner M., Sehadová H., Hradilová M., Žurovec M. (2022) Mutation in Drosophila concentrative nucleoside transporter 1 alters spermatid maturation and mating behavior. Frontiers in Cell and Developmental Biology 10: article number: 945572.
DOI: 10.3389/fcell.2022.945572
Rouhová L., Sehadová H., Pauchová L., Hradilová M., Žurovcová M., Šerý M., Rindoš M., Žurovec M. (2022) Using the multi-omics approach to reveal the silk composition in Plectrocnemia conspersa. Frontiers in Molecular Biosciences 9: article number: 945239.
DOI: 10.3389/fmolb.2022.945239
Scheibel T., Trossmann V., Lechner A., Bargel H., Humenik M., Žurovec M. (2022) Bioinspirierte Klebstoffe zur Anwendung in wässrigen Flüssigkeiten. adhäsion KLEBEN & DICHTEN 66: 34-39.
DOI: 10.1007/s35145-022-0554-6
Voleníková A., Nguyen P., Davey P., Sehadová H., Kludkiewicz B., Koutecky P., Walters J. R., Roessingh P., Provazníková I., Šerý M., Žurovcová M., Hradilova M., Rouhová L., Žurovec M. (2022) Genome sequence and silkomics of the spindle ermine moth, Yponomeuta cagnagella, representing the early diverging lineage of the ditrysian Lepidoptera. Communications Biology 5: 1281.
DOI: 10.1038/s42003-022-04240-9
Wu C., Šauman I., Maaroufi H., Žaloudíková A., Žurovcová M., Kludkiewicz B., Hradilova M., Žurovec M. (2022) Characterization of silk genes in Ephestia kuehniella and Galleria mellonella revealed duplication of sericin genes and highly divergent sequences encoding fibroin heavy chains. Frontiers in Molecular Biosciences 9: article number: 1023381.
DOI: 10.3389/fmolb.2022.1023381
Zabelina V., Vrchotová M., Yonemura N., Sezutsu H., Tamura T., Klymenko V., Sehnal F., Žurovec M., Sehadová H., Šauman I. (2022) The exact timing of microinjection of parthenogenetic silkworm embryos is crucial for their successful transgenesis. Frontiers in Physiology 13: article number: 822900.
DOI: 10.3389/fphys.2022.822900
Davey P.A., Power A.M., Santos R., Bertemes P., Ladurner P., Palmowski P., Clarke J., Flammang P., Lengerer B., Hennebert E., Rothbächer U., Pjeta R., Wunderer J., Žurovec M., Aldred N. (2021) Omics-based molecular analyses of adhesion by aquatic invertebrates. Biological Reviews 96: 1051-1075.
DOI: 10.1111/brv.12691
Lin Y.-H., Maaroufi H., Kučerová L., Rouhová L., Filip T., Žurovec M. (2021) Adenosine receptor and its downstream targets, Mod(mdg4) and Hsp70, work as a signaling pathway modulating cytotoxic damage in Drosophila. Frontiers in Cell and Developmental Biology 9: article number: 651367.
DOI: 10.1101/2019.12.22.886143
Rindoš M., Kučerová L., Rouhová L., Sehadová H., Šerý M., Hradilová M., Konik P., Žurovec M. (2021) Comparison of silks from Pseudoips prasinana and Bombyx mori shows molecular convergence in fibroin heavy chains but large differences in other silk components. International Journal of Molecular Sciences 22: article number: 8246.
DOI: 10.3390/ijms22158246
Rouhová L., Kludkiewicz B., Sehadová H., Šerý M., Kučerová L., Konik P., Žurovec M. (2021) Silk of the common clothes moth, Tineola bisselliella, a cosmopolitan pest belonging to the basal ditrysian moth line. Insect Biochemistry and Molecular Biology 130: 103527.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2021.103527
Sehadová H., Závodská R., Rouhová L., Žurovec M., Šauman I. (2021) The role of Filippi’s glands in the silk moths cocoon construction. International Journal of Molecular Sciences 22: article number: 13523.
DOI: 10.3390/ijms222413523
Sehadová H., Závodská R., Žurovec M., Šauman I. (2021) The Filippi’s Glands of Giant Silk Moths: To Be or Not to Be? Insects 12: article number: 1040.
DOI: 10.3390/insects12111040
Tiemann-Boege I., Mair T., Yasari A., Žurovec M. (2021) Pathogenic postzygotic mosaicism in the tyrosine receptor kinase pathway: potential unidentified human disease hidden away in a few cells. The FEBS Journal 288: 3108-3119.
DOI: 10.1111/febs.15528
Zabelina V., Takasu Y., Sehadová H., Yonemura N., Nakajima K., Sezutsu H., Šerý M., Žurovec M., Sehnal F., Tamura T. (2021) Mutation in Bombyx mori fibrohexamerin (P25) gene causes reorganization of rough endoplasmic reticulum in posterior silk gland cells and alters morphology of fibroin secretory globules in the silk gland lumen. Insect Biochemistry and Molecular Biology 135: article number: 103607.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2021.103607
Sehadová H., Takasu Y., Žaloudíková A., Lin Y.-H., Šauman I., Sezutsu H., Rouhová L., Kodrík D., Žurovec M. (2020) Functional analysis of adipokinetic hormone signaling in Bombyx mori. Cells 9: article number: 2667.
DOI: 10.3390/cells9122667
Kludkiewicz B., Kučerová L., Koníková T., Strnad H., Hradilová M., Žaloudíková A., Sehadová H., Koník P., Sehnal F., Žurovec M. (2019) The expansion of genes encoding soluble silk components in the greater wax moth, Galleria mellonella. Insect Biochemistry and Molecular Biology 106: 28-38.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.11.003
Kučerová L., Žurovec M., Kludkiewicz B., Hradilová M., Strnad H., Sehnal F. (2019) Modular structure, sequence diversification and appropriate nomenclature of seroins produced in the silk glands of Lepidoptera. Scientific Reports 9: article number 3797.
DOI: 10.1038/s41598-019-40401-3
Lin Y.-H., Maaroufi H., Ibrahim E. A. S., Kučerová L., Žurovec M. (2019) Expression of human mutant huntingtin protein in Drosophila hemocytes impairs immune responses. Frontiers in Immunology 10: article number 2405.
DOI: 10.3389/fimmu.2019.02405
Tomková Š., Sehadová H., Žurovec M. (2019) Imunohistochemická lokalizace adipokinetického hormonu (AKH) a jeho receptoru (AKHR) v centrální nervové soustavě larvy a dospělce bource morušového (Bombyx mori). Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Žurovcová M., Beneš V., Žurovec M., Kučerová L. (2019) Expansion of imaginal disc growth factor gene family in Diptera reflects the evolution of novel functions. Insects 10: 365.
DOI: 10.3390/insects10100365

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×