HR Excellence in Science

RNDr. Jan Kamiš

Pracovní zařazení Ph.D. student - Laboratoř arbovirologie
Přenašeči onemocnění a patogeny
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 38 777 5463
https://klistatavemeste.vsb.cz/
jan.kamis@paru.cas.cz
324

Ostatní

V Laboratoři arbovirologie jsem se začal v roce 2019 zabývat studiem hantavirů, coby magisterský student. Od roku 2021 jsem začal působit na pozici odborného pracovníka a v roce 2023 jsem se stal doktorandem. Zabývám se eko-epidemiologií zoonotických patogenů člověka. V laboratoři se aktivně podílím na několika aktuálně běžících projektech, zejména pracuji na projektu Klíšťata ve městě, a také na optimalizaci detekce viru klíšťové encefalitidy u pacientů.  

Z mikrobiologického světa mě zajímají bakterie a viry u klíšťat a obratlovců (hlodavci, hmyzožravci, ptáci…) – obzvláště ty, které jsou patogenní pro člověka. Věnuji se především virům ze skupiny flavivirů (virus klíšťové encefalitidy, Usutu virus), orbivirů (Tribeč/Kemerovo virus) a hantavirů (Dobrava-Belgrade, Tula, Puumala…), a z bakterií pak rodům jako jsou Borrelia, Anaplasma a Rickettsia.

V laboratoři se specializuji na sterilní práci s infekčními agens v podmínkách BSL2 a BSL3. Zaměřuji se na detekci virů a bakterií, od zpracování primárního vzorku (pitvy, homogenizace, izolace nukleových kyselin, automatizovaná izolace), přes screeningové metody molekulární biologie (PCR, multiplexová qPCR, RT-PCR, elektroforéza, plaková titrace, izolace virů na buněčných kulturách…), až po identifikaci (Sangerovo sekvenování, WGS) a interpretaci (fylogenetické vztahy a analýzy). Není mi cizí ani práce s tkáňovými kulturami, plasmidy, a také se angažuji v laboratoři BSL3, kde pracuji s viry (SARS-CoV-2, virus klíšťové encefalitidy…) a myšími modely. V laboratoři zajišťuji školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení o pravidlech při práci s infekčním materiálem a GMO v BSL2 a BSL3 podmínkách, a jsem obědový referent laboratoře.


Vzdělání:

Bakalářské studium (2016 – 2020)

 • Studijní program: Biologie
 • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Téma bakalářské práce: Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu

Magisterské studium (2020 – 2022)

 • Studijní program: Parazitologie
 • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Téma magisterské práce: Hlodavci jako rezervoár hantavirů

Rigorózní řízení (10/2022)

 • Obor: Parazitologie
 • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Téma rigorózní práce: Orthohantaviruses in the reservoir and atypical hosts in the Czech Republic: spillover infection and indication of virus-specific tissue tropism

Doktroské studium (2023 - dosud)

 • Studijní program: Parazitologie
 • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Téma: Ecoepidemiology of recognized and potential zoonotic pathogens of human

 

Účast na konferenci:

XXVI. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 28. - 29. 5. 2024, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

 • Přednáška - Klíšťaty přenášené virové patogeny u klíšťat a pacientů v Jihočeském kraji

CzechoSlovak Virology Conference, 15. - 16. 2. 2024, Česká zemědělská univerzita, Praha

 • Poster - Tick-borne encephalitis virus in patients and in ticks from natural endemic sites in South Bohemia

XXV. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 17. - 18. 10. 2023, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

 • Přednáška - Virus klíšťové encefalitidy u pacientů a klíšťat v Jihočeském kraji

National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) meeting, 2. - 5. 10. 2023, Kutná Hora

 • Poster - Tick-borne encephalitis virus in patients and in ticks from natural endemic sites in South Bohemia

The 2nd French – Czech Tick Meeting (FCTM2), 25. - 26. 9. 2023, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

 • Přednáška - Tick-borne bacterial diseases in urban environments - where does the real danger lurk?

XXIV. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 4. - 5. 10. 2022, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

 • Přednáška - Orthohantaviry v rezervoárových a atypických hostitelích v ČR
 • Poster - Hantaviry v rezervoárových a atypických hostitelích na urbánních lokalitách České republiky - hostitelská specifita a tkáňový tropismus

 

 

 


Celkem nalezeno: 1 záznamů
Hönig V., Kamiš J., Maršíková A., Matějková T., Stopka P., Mácová A., Růžek D., Kvičerová J. (2022) Orthohantaviruses in reservoir and atypical hosts in the Czech Republic: spillover infection and indication of virus-specific tissue tropism Microbiology Spectrum 10: 5.
DOI: 10.1128/spectrum.01306-22

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×