HR Excellence in Science

RNDr. Martin Palus, Ph.D.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník - Laboratoř arbovirologie
Klíšťaty přenášené nemoci
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775145
palus@paru.cas.cz
324

Ostatní

Výzkumné zaměření

Průběh klíšťové encefalitidy je u hostitele ovlivněn řadou faktorů jak na úrovni viru, tak i hostitele. Výsledek onemocnění je ale dán především mírou poškození nervové tkáně. Hlavní mechanismy vedoucí k poškození neuronů jsou v případě klíšťové encefalitidy známy tři: poškození neuronů způsobené přímo virem, patologické působení hostitelského imunitního systému, a konečně vzájemná kombinace obou předchozích faktorů.

Cílem mé disertační práce je objasnit souvislosti týkající se imunopatogeneze klíšťové encefalitidy. Za použití in vitro modelu tzv. rekombinantních kongenních kmenů myší. Dále bude zahrnuta práce s laboratorním modelem, kterým simulujeme rozrušení hematoencefalické bariéry při virové infekci.


VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2012-dosud: Doktorské studium; obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika; Disertační práce: Molekulární aspekty imunopatogeneze klíšťové encefalitidy.
 • 2009-2012: Magisterské studium; obor: Klinická biologie; Magisterské práce: Patogeneze klíšťové encefalitidy a její ovlivnění genetickým pozadím hostitele.
 • 2007-2009: Bakalářské studium; obor: Biomedicíncká laboratorní technika; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.
 • 2006-2009: Bakalářské studium; obor: Biologie; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.

Zaměstnání

 • 2011 -dosud: Odborný pracovník výzkumu a vývoje/PhD, Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř imunologie parazitóz (částečný úvazek)
 • 2011-2012: Odborný pracovník, Státní ústav pro jadernou chemickou a biologickou ochranu, v.v.i. Laboratoř biologického monitorování a ochrany (částečný úvazek)
 • 2009: Technik v biologii,  Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů, (částečný úvazek)

Zahraniční stáže

 • 2011 (červenec-září): pracovní stáž v programu Erasmus; The Univetsity of Edinburgh; The Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies

Konference

 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z., Grubhoffer L. (2011): Ticks and tick-borne disease research in South Bohemia with the use of GIS. XI  International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases 2011, Weimar, Germany, p. 96, Poster P28.
 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z, Grubhoffer L. (2010): Ticks and tick-borne diseases in conditions of South Bohemia (Czech Republic), 12th ICLB, Ljubljana, Slovenia,  p. 64-65, Poster P49.
 • Sterba J., Dupejova J., Vancova M., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L (2011): Ornithodoros moubata cell culture producing the tick lectin, Dorin M. Ticks and Tick-borne Pathogens Conference 7 (TTP7), Zaragoza.

Celkem nalezeno: 31 záznamů
Agudelo M., Palus M., Keeffe J., Bianchini F., Svoboda P., Salát J., Peace A., Gazumyan A., Cipolla M., Kapoor T., Guidetti F., Yao K.H., Elsterová J., Teislerová D., Chrdle A., Hönig V., Oliveira T., West A.P., Lee Y.E., Rice C.M., MacDonald M.R., Bjorkman P.J., Růžek D., Robbiani D.F., Nussenzweig M.C. (2021) Broad and potent neutralizing human antibodies to tick-borne flaviviruses protect mice from disease. Journal of Experimental Medicine 218: e20210236.
DOI: 10.1084/jem.20210236
Beliavskaia A., Hönig V., Erhart J., Vyhlídalová T., Palus M., Černý J., Kozlova I., Růžek D., Palomar A.M., Bell-Sakyi L. (2021) Spiroplasma Isolated From Third-Generation Laboratory Colony Ixodes persulcatus Ticks. Frontiers in Veterinary Science 8: 659786.
DOI: 10.3389/fvets.2021.659786
de Gasparo R., Pedotti M., Simonelli L., Nickl P., Mueckschh F., Cassaniti I., Percivalle E., Lorenzi J.C.C., Mazzola F., Magrì D., Michalcikova T., Haviernik J., Hönig V., Mrazkova B., Polakova N., Fortova A., Tureckova J., Iatsiuk V., Di Girolamoa S., Palus M., Zudova D., Bednar P., Bukova I., Bianchini F., Mehni D., Nencka R., Straková P., Pavlis O., Rozman J., Gioria S., Sammartino J.C., Giardina F., Gaiarsak S., Hammarström Q.P., Barnes C.O., Bjorkmann P.J., Calzola L., Piralla A., Baldanti F., Nussenzweig M.C., Bieniasz P.D., Hatziioannouh T., Procházka J., Sedlacek R., Robbiani D.F., Růžek D., Varani L. (2021) Bispecific antibody neutralizes SARS-CoV-2 variants, protects mice from disease and prevents escape Nature 593: 424–428.
DOI: 10.1038/s41586-021-03461-y
Haviernik J., Eyer L., Yoshii K., Kobayashi S., Černý J., Nougairède A., Driouich J.S., Volf J., Palus M., de Lamballerie X., Gould E., Růžek D. (2021) Development and characterization of recombinant tick-borne encephalitis virus expressing mCherry reporter protein: A new tool for high-throughput screening of antiviral compounds, and neutralizing antibody assays Antiviral Research 185: 104968.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2020.104968
Petry M., Palus M., Leitzen E., Mitterreiter J.G., Huang B., Kröger A., Verjans G.M.G.M., Baumgärtner W., Rimmelzwaan G.F., Růžek D., Osterhaus A., Prajeeth C.K. (2021) Immunity to TBEV related flaviviruses with reduced pathogenicity protects mice from disease but not from TBEV entry into the CNS Vaccines 9: 196.
DOI: 10.3390/vaccines9030196
Salát J., Huňady M., Schanilec P., Straková P., Štefánik M., Svoboda P., Strelcova L., Bojcukova J., Palus M., Růžek D. (2021) Experimental and natural infections of tick-borne encephalitis virus in dogs Viruses-Basel 13: 2039.
DOI: 10.3390/v13102039
Haviernik J., Eyer L., Yoshii K., Kobayashi S., Černý J., Nougairède A., Driouich J.S., Volf J., Palus M., de Lamballerie X., Gould E., Růžek D. (2020) Development and characterization of recombinant tick-borne encephalitis virus expressing mCherry reporter protein: a new tool for high-throughput screening of antiviral compounds, and neutralizing antibody assays Antiviral Research 185: 104968.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2020.104968
Helmová R., Hönig V., Tykalová H., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L. (2020) Tick-borne encephalitis virus adaptation in different host environments and existence of quasispecies Viruses 12: 902.
DOI: 10.3390/v12080902
Lattová E., Straková P., Pokorná Formanová P., Grubhoffer L., Bell-Sakyi L., Zdráhal Z., Palus M., Růžek D. (2020) Comprehensive N-glycosylation mapping of envelope glycoprotein from tick-borne encephalitis virus grown in human and tick cells Scientific Reports 10: 13204.
DOI: 10.1038/s41598-020-70082-2
Salát J., Mikulášek K., Larralde O., Pokorná Formanová P., Chrdle A., Haviernik J., Elsterová J., Teislerová D., Palus M., Eyer L., Zdráhal Z., Petrik J., Růžek D. (2020) Tick-Borne Encephalitis Virus Vaccines Contain Non-Structural Protein 1 Antigen and may Elicit NS1-Specific Antibody Responses in Vaccinated Individuals. Vaccines 8: 81.
DOI: 10.3390/vaccines8010081
Dufková P., Širmarová J., Salát J., Hönig V., Palus M., Růžek D., Fooks A., Mansfield K.L., Tordo N., Jochmans D., Neyts J., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Asklepios consortium (2019) Mannitol treatment is not effective in therapy of rabies virus infection in mice Vaccine 37: 4710–4714.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.12.028
Hönig V., Palus M., Kašpar T., Majerová K., Zemanová M., Hofmannová L., Papežík P. , Šikutová S., Rettich F., Hubálek Z., Rudolf I., Votýpka J., Modrý D., Růžek D. (2019) Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016–2019) Microorganisms 7: 568.
DOI: 10.3390/microorganisms7110568
Marosi A., Dufkova L., Forró B., Felde O., Erdélyi K., Širmarová J., Palus M., Hönig V., Salát J., Tikos R., Gyuranecz M., Růžek D., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Bakonyi T. (2019) Combination therapy of rabies-infected mice with inhibitors of pro-inflammatory host response, antiviral compounds and human rabies immunoglobulin Vaccine 37: 4724–4735.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.05.066
Pokorná Formanová P., Palus M., Salát J., Hönig V., Štefánik M., Svoboda P., Růžek D. (2019) Changes in cytokine and chemokine profiles in mouse serum and brain, and in human neural cells, upon tick-borne encephalitis virus infection Journal of neuroinflammation 16: 205.
DOI: 10.1186/s12974-019-1596-z
Palus M., Sohrabi Y., Broman K.W., Strnad H., Šíma M., Růžek D., Volkova V., Slapničková M., Vojtíšková J. , Mrázková L., Salát J., Lipoldová M. (2018) A novel locus on mouse chromosome 7 that influences survival after infection with tick-borne encephalitis virus. BMC Neuroscience 19: 39.
DOI: 10.1186/s12868-018-0438-8
Salát J., Formanová P., Huňady M., Eyer L., Palus M., Růžek D. (2018) Development and testing of a new tick-borne encephalitis virus vaccine candidate for veterinary use Vaccine 36: 7257–7261.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.10.034
Širmarová J., Salát J., Palus M., Hönig V., Langhansová H., Holbrook M., Růžek D. (2018) Kyasanur Forest disease virus infection activates human vascular endothelial cells and monocyte-derived dendritic cells Emerging Microbes & Infections 7: 175.
DOI: 10.1038/s41426-018-0177-z
Štefánik M., Formanová P., Bílý T., Vancová M., Eyer L., Palus M., Salát J., Braconi C. T. , Zanotto De A. P., Gould E., Růžek D. (2018) Characterisation of Zika virus infection in primary human astrocytes. BMC Neuroscience BMC Neuroscience 18: 1136.
DOI: 10.1186/s12868-018-0407-2
Elsterová J., Palus M., Širmarová J., Kopecký J., Niller H., Růžek D. (2017) Tick-borne encephalitis virus neutralization by high dose intravenous immunoglobulin Ticks and Tick-borne Diseases 8: 253-258.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2016.11.007
Eyer L., Kondo H., Zouharova D., Hirano M., Valdés J. J., Muto M., Kasti T., Kobayashi S., Haviernik J., Igarashi M., Kariwa H., Vaculovicova M., Černý J., Kizek R., Kröger A., Lienenklaus S., Dejmek M., Nencka R., Palus M., Salát J., De Clercq E., Yoshii K., Růžek D. (2017) Escape of Tick-Borne Flavivirus from 2′-C-Methylated Nucleoside Antivirals Is Mediated by a Single Conservative Mutation in NS5 That Has a Dramatic Effect on Viral Fitness Journal of Virology 91: e01028-17.
DOI: 10.1128/JVI.01028-17

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×