HR Excellence in Science

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Ústav půdní biologie a biogeochemie

Kontaktní údaje +420 387 775 767; +420 723 734 722
www.bc.cas.cz
miloslav.simek@bc.cas.cz
240

Celkem nalezeno: 110 záznamů
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13: Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Šimek M. (2023) PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie, 136 pp. ISBN 978-80-86668-16-1.
Šimek M., Hynšt J. (2023) Živiny v půdě a výživa plodin Selská revue (3): 74-79.
Šimek M. (2022) Zdravá půda pro budoucnost Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 126 pp.
Šimek M. (2022) Uživí nás naše půda? Selská revue č. 7: 138-141.
Šimková M., Šimek M. (2022) Praktická gemmoterapie. Praha: Středisko společných činností AVČR, v.v.i., 2022. 95 s. ISBN 978-80-200-3422-9
Cameron A., Boilard G., Dubois R., Bradley R., Benetková P., Józefowska A., Thevathasan N., Whalen J., Šimek M. (2021) Distribution of earthworm communities in agroecosystems with forested riparian buffer strips: A multiscale study Applied Soil Ecology 167: Article number 104035.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.104035
Horváthová T., Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Lang K., Dietrich C., Hubáček T., Ardestani Masoud M., Lara Rodriguez A., Brune A., Šimek M. (2021) Methanogenesis in the digestive tracts of the tropical millipedes Archispirostreptus gigas (Diplopoda, Spirostreptidae) and Epibolus pulchripes (Diplopoda, Pachybolidae) Applied and Environmental Microbiology 87: Article number e00614-21.
DOI: 10.1128/AEM.00614-21
Šimek M. (2021) Zdravá půda - náš odkaz dalším generacím. 1. Společenstvo půdních organismů Selská revue 1: 66-71.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2: 92–97.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3: 116–121.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4: 78–84.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5: 97–103.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6: 73–79.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue (7): 94-101.
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E., Klimešová J. (2021) Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa 69 (3): 125–131.
Šimek M., Elhottová D., Fuksa P., Hynšt J., Kobes M., Kvítek T., Malý S., Moudrý J., Rozsypal R., Tajovský K. (2021) Živá půda: praktický manuál Praha, Academia, 323 pp., ISBN 978-80-200-3199-0
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2): 77–83.
Šimek M., Hynšt J., Malý S. (2021) Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa 69 (4): 174–181.
Šimek M., Hynšt J., Malý S. (2021) Živá půda 10. Minerální živiny Živa 69 (6): 319-325.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×