HR Excellence in Science

RNDr. Ladislav Háněl, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník - Limnoterestrická ekologie
Sekce Zoologie
Ústav půdní biologie a biogeochemie

Kontaktní údaje +420387775759
hanel@upb.cas.cz
211

Ostatní

RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
 
Datum narození: 1960
 
Místo narození: Hradec Králové

Občanství: Česká republika

Oddělení: Oddělení půdní zoologie a půdní mikrostruktury

Telefonní linka: 5759

Vzdělání:

RNDr.; Systematická biologie a ekologie - zoologie bezobratlých; Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha (1985)

CSc.; Ekologie, Československá akademie věd (1991)

Specializace: Půdní hlístice (Nematoda)

Zaměstnání:

1984-1986 Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice, výzkumný pracovník a postgraduální student.

1986-2005 Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice, vědecký pracovník.

2006-2011 Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, vědecký pracovník.

Mezinárodní aktivity:

Aktivní účast na mezinárodních konferencích a projektech; studijní pobyty na vědeckých institucích v Polsku, Nizozemí, Korejské republice, Rakousku, Slovenské republice.

Výuka:

Kurzy nematologie pro studenty Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vídeňské univerzity.

Hlavní vědecké výsledky:

41 článků v časopisech s Impact Factor, 27 článků v časopisech bez Impact Factor, 21 článků ve sbornících z konferencí, 6 kapitol v knihách, 42 abstraktů.

Hlavní oblasti studia:

Taxonomie, biologie a ekologie půdních hlístic České republiky a sousedních států.

Složení společenstvev půdních hlístic v různých typech ekosystémů.

Primární a sekundární sukcese půdních hlístic (opuštěná pole, krajiny po těžbě uhlí, antropogenní substráty).

Vliv různých faktorů na narušení ekosystémů a bioindikace tohoto narušení pomocí půdních hlístic (pesticidy, průmyslové znečištění, přemnožení škůdců).

Interakce hlístic s ostatními půdními organismy a s půdním prostředím.
 


Celkem nalezeno: 54 záznamů
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2023) Půdní mikrofauna a mezofauna. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 61-78. ISBN 978-80-200-3512-7.
Benetková P., Háněl L., Frouz J. (2022) Nematode assemblages development twenty-one years after the introduction of meadow soil into bare post mining spoil heap Diversity 14: Article number 567.
DOI: 10.3390/d14070567
Benetková P., van Diggelen R. , Háněl L., Vicentini F., Moradi R., Weijters M., Bobbink R., Harris J.A., Frouz J. (2022) Soil fauna development during heathland restoration from arable land: Role of soil modification and material transplant Ecological Engineering 176: Article number 106531.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2021.106531
Devetter M., Háněl L., Raschmanová N., Bryndová M., Schlaghamerský J. (2021) Terrestrial invertebrates along a gradient of deglaciation in Svalbard: Long-term development of soil fauna communities Geoderma 383: Article number 114720.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114720
Benetková P., Tichý L., Háněl L., Kukla J., Vicentini F., Frouz J. (2020) The effect of soil and plant material transplants on vegetation and soil biota during forest restoration in a limestone quarry: A case study Ecological Engineering 158: Article number 106039.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2020.106039
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2020) Živá půda 4. Půdní mikrofauna mezofauna Živa 68 (4): 181-185.
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Háněl L. (2018) A shift in the trophic structure of assemblages of soil nematodes in a Central European woodland – an indication of a forest maturing or climate warming? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 27–46.
Háněl L. (2018) A survey of assemblages of nematodes at different elevations in the Tatra Mountains (Slovakia) as a baseline for a soil transplantation experiment to simulate climate warming Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 47–67.
Devetter M., Háněl L., Řeháková K., Doležal J. (2017) Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in Himalayan cold deserts PLoS ONE 12: e0187646.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187646
Háněl L. (2017) Soil nematodes in alpine meadows of the Tatra National Park (Slovak Republic) Helminthologia 54: 48-67.
DOI: 10.1515/heIm-2017-0005
Akyazi F., Felek A., Čermák V., Čudejková M., Foit J., Yildiz S., Háněl L. (2015) Description of Paratylenchus (Gracilacus) straeleni (De Coninck, 1931) Oostenbrink, 1960 (Nematoda: Criconematoidea, Tylenchulidae) from hazelnut in Turkey and its comparison with other world populations Helminthologia (Poland) 52: 270-279.
DOI: 10.1515/helmin-2015-0042
Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I., Pižl V. (2014) Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places Applied Soil Ecology 83: 30-38.
Frouz J., Jílková V., Cajthaml T., Pižl V., Tajovský K., Háněl L., Burešová A., Šimáčková H., Kolaříková K., Franklin J. (2013) Soil biota in post-mining sites along a climatic gradient in the USA: Simple communities in shortgrass prairie recover faster than complex communities in tallgrass prairie and forest Soil Biology and Biochemistry 67: 212-225.
Frouz J., Livečková M., Albrechtová J., Chroňáková A., Cajthaml T., Pižl V., Háněl L., Starý J., Baldrián P., Lhotáková Z. (2013) Is the effect of trees on soil properties mediated by soil fauna? A case study from post-mining sites Forest Ecology and Management 309: 87-95.
Frouz J., Thébault E., Piž V., Adl S., Cajthaml T., Baldrián P., Háněl L., Starý J., Tajovský K., Materna J. (2013) Soil food web changes during spontaneous succession at post mining sites: A possible ecosystem engineering effect on food web organization? PLoS ONE 8: -.
Čermák V., Háněl L., Gaar V., Douda O. (2012) First description of the males of Aphelenchoides limberi Steiner, 1936 (Nematoda: Aphelenchina) Helminthologia (Poland) 49: 181-186.
DOI: 10.2478/s11687-012-0036-8
Čermák V., Gaar V., Háněl L., Široká K. (2011) Composition and vertical distribution of free living and plant parasitic nematodes in hop gardens in the Czech Republic Helminthologia 48: 124-136.
DOI: 10.2478/s11687-011-0017-3
Háněl L. (2010) An outline of soil nematode succession on abandoned fields in South Bohemia Applied Soil Ecology 46: 355-371.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2010.10.005
Háněl L., Čerevková A. (2010) Species and genera of soil nematodes in forest ecosystems of the Vihorlat Protected Landscape Area, Slovakia Helminthologia 47: 123-135.
DOI: 10.2478/s11687-010-0019-6

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×