HR Excellence in Science
Datum: 26.08.2021

Biologové přivezou na Zemi živitelku expozici o půdě

Biologické centrum Akademie věd ČR přiveze na Zemi živitelku svou ukázkovou Mobilní laboratoř s expozicí o půdě. Pomocí moderních mikroskopů a dalších přístrojů vědci zájemcům ukážou, jak vypadá živá půda, jak funguje a co se v ní skrývá. Návštěvníci se také dozvědí mnoho zajímavých souvislostí o půdě a dnešních celosvětových problémech, jako jsou např. sucho, záplavy, nárůst skleníkových plynů či obecně problémy v krajině.

Kromě podrobného pohledu na nejrozmanitější půdní živočichy, mikroorganismy a složky půdy pomocí moderních binolup a mikroskopů se mohou návštěvníci těšit na další zajímavé ukázky, např. na demonstraci „vůně“ půdy (organická sloučenina geosmin) či na navrhované nové stavební materiály, vytvořené z bahna, přesněji řečeno ze sedimentů ze dna rybníků či nádrží.

Biologové na svém stanovišti také představí dvě nové knihy: Aplikovaná ekologie a Živá půda – praktický manuál. Autoři Jan a Jaroslava Frouzovi ve své unikátní publikaci Aplikovaná ekologie z nakladatelství Karolinum upozorňují na to, že nelze ignorovat vliv člověka na ekosystémy. Kniha se zaměřuje zejména na vlivy zemědělství, lesnictví, rybářství a lovu volně žijících zvířat. Autoři popisují environmentální dopady zvyšování produkce v těchto odvětvích a přináší návrhy, jak lze dosáhnout její udržitelnosti. Představení knihy se uskuteční u stánku Biologického centra AV ČR ve dnech 26. až 28. srpna. Během těchto tří dnů vždy v 11:00 a ve 13:45 autoři v krátké přednášce seznámí návštěvníky s vybranými environmentálními aspekty zemědělství, lesnictví a rybářství, popsanými v knize. Bude možné si zde knihu koupit, diskutovat s autory, případně si nechat knihu od autorů podepsat.

I další knižní novinka se věnuje především zemědělství. Živá půda – praktický manuál od Miloslava Šimka a kolektivu autorů právě vychází v Nakladatelství Academia. Tato kniha se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, věnuje se managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, dále se zaměřuje na fyzikální, chemickou a biologickou degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečistěných a poškozených půd. Manuál přináší praktické informace a poskytuje vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou totiž základem fungující půdy. Miloslav Šimek knihu představí, podobně jako J. Frouz, v krátkých přednáškách v neděli, pondělí i úterý 11:00 a 13:45.

Na živitelce nebude chybět ani velkoformátová výstava s názvem Bez půdy to nepůjde. Jejím cílem je upozornit na to, jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. Zájemci se na výstavě např. dozvědí, kolik je na světě i u nás půdy, nebo jak se za posledních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě pak doplňuje několik příkladů z výzkumu českobudějovických půdních biologů.

 

Program na stanovišti Biologického centra AV ČR:

Ve dnech 26.8. – 28.8. ukázky v Mobilní laboratoři:

 • vůně půdy a ochrana proti patogenům,
 • rybníky a produkce skleníkových plynů,
 • kulturní krajina a ekosystémové služby,
 • stavební materiály z bahna
 • izotopová detektivka – co nám izotopová analýza prozradí např. o kvalitě potravin,
 • vždy v 11:00 a ve 13:45 – představení knihy Aplikovaná ekologie, diskuse s autory

 

Ve dnech 29.8. – 31.8. ukázky v Mobilní laboratoři:

 • půda jako biochemická laboratoř a zpracovna organických odpadů,
 • půdní organismy, kompostování,
 • význam organické hmoty v půdě,
 • půdní mikrobiom a jedno zdraví
 • vždy v 11:00 a ve 13:45 – představení knihy Živá půda – praktický manuál, diskuse s autorem

 

Po celou dobu Agrosalonu Země živitelka:

 • velkoformátová výstava Bez půdy to nepůjde.
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×