HR Excellence in Science

Dětská skupina MOTÝL

Dětská skupina MOTÝL

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., zaměstnává více než 600 zaměstnanců. Silnou kategorií jsou mladí vědečtí pracovníci do 35 let. Tito mladí lidé představují zásadní potenciál rozvoje vědecké práce na BC. Je jim proto věnována na pracovištích Biologického centra mimořádná pozornost z hlediska růstu jejich odbornosti. Věda a výzkum je velmi specifický obor, který vyžaduje kontinuitu práce. Především mladé rodiny a zejména mladé vědecké pracovnice se potýkají s problémem skloubení profesního a soukromého života tak, aby odborně nezaostávaly. Jedním z důležitých momentů pro vytvoření rovných příležitostí pro muže i ženy na BC je i vybudování dětské skupiny na pracovišti.

Pro dětskou skupinu byl vyčleněn adekvátně veliký prostor ubytovny, která je situována ve společném kampusu Biologického centra a Jihočeské univerzity.

Dětská skupina MOTÝL je na Biologickém centru v provozu od 1. 11. 2013, má kapacitu 12 míst a je určena pro děti zaměstnanců Biologického centra (10 míst) a Jihočeské univerzity (2 místa).

Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Kontaktní osoba: Andrea Peštová, tel.: +420 387 294, andrea.pestova@bc.cas.cz
Vedoucí DS Motýl: MgA. Eva Neumannová, tel.: 387 775 174, 778 412 402

Bližší informace pro zaměstnance zde.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×