HR Excellence in Science

Entomologický ústav

 

Adresa: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 775 211,+420 387 310 350
Fax: +420 385 310 354
E-mail: entu@entu.cas.cz

www.entu.cas.cz

Výzkumné zaměření: Studium regulace vývoje hmyzího organismu, dynamiky hmyzích populací a funkce hmyzu v ekosystémech.Ústav byl zřízen k 1.1.1962. Vznikl sloučením Entomologické laboratoře ČSAV, vytvořené k 1.1.1954, s oddělením patologie hmyzu, které bylo založeno v roce 1953 v bývalém Biologickém ústavu ČSAV. K 1.1. 2006 se stal organizační součástí Biologického centra AV ČR. Předmětem činnosti ENTÚ je základní i aplikovaný výzkum, ve kterém je hmyz buď hlavním předmětem zájmu (např. škůdci), nebo je výhodným modelovým objektem. Metodické přístupy sahají od molekulární a subbuněčné úrovně až po úroveň společenstev.Řešené problémy se týkají zejména následujících oblastí:

  • molekulární a buněčné principy vývoje a růstu hmyzu (struktura a funkce chromozómů, chromatin, genová transkripce a její regulátory, působení hormonů);
  • neurohumorální řízení biorytmů a fyziologie vývojových cyklů (působení vnějších faktorů a endogenní rytmy, genová regulace biorytmů, indukce diapauzy, mechanismy chladové odolnosti);
  • principy vzniku a mechanismy udržování biodiverzity (taxonomie hmyzu, fylogenetika, molekulární evoluce a populační genetika);
  • úloha hmyzu ve struktuře a funkci ekosystémů (výzkum vybraných středoevropských a tropických ekosystémů významných z hlediska ochrany, matematické modelování ekologických procesů, využití vodního hmyzu jako bioindikátorů změn životního prostředí);
  • biologický boj s hmyzími škůdci (genetické metody, patogeny, predátoři a parazitoidi v ochraně rostlin, použití geneticky modifikovaných plodin odolných vůči hmyzu).

Výsledky badatelského úsilí jsou využitelné v biologii, medicíně, zemědělství, lesnictví, při posuzování globálních změn klimatu a v ochraně přírody.Ústav vydává mezinárodní vědecký časopis European Journal of Entomology.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×