HR Excellence in Science

Hydrobiologický ústav

 

Adresa: Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 775 881, +420 387 310 262
Fax: +420 385 310 248
E-mail: hbu@hbu.cas.cz

www.hbu.cas.cz

Výzkumné zaměření: Struktura, funkce a vývoj vodních ekosystémů.Ústav byl zřízen 1.4.1990. Původní hydrobiologické pracoviště vzniklo již v 50. létech a bylo od roku 1953 součástí Biologického ústavu ČSAV. Po jeho rozdělení bylo organizačně začleněno postupně do několika ústavů ČSAV s výjimkou krátkého období samostatné existence Hydrobiologické laboratoře ČSAV v létech 1967-1970. V roce 1981 bylo přemístěno do Českých Budějovic a v roce 1990 se stalo samostatným ústavem. K 1.1.2006 se ústav stal organizační součástí Biologického centra AV ČR.Činnost ústavu vychází z dlouhodobého zaměření na studium biologických procesů v údolních nádržích. Hlavním cílem výzkumu je objasnění základních ekologických funkcí ekosystému údolních nádrží, které jsou důležité pro řízení kvality vody.Nejvýznamnější studované problémy jsou:

  • eutrofizace;
  • biotické vztahy v planktonním společenstvu včetně mikrobiální smyčky;
  • mechanismy ovlivňující vodní květy cyanobakterií (sinic);
  • koloběh fosforu;
  • acidifikace horských jezer;dlouhodobé sledování změn iontového složení vody a biodiverzity v řekách, jezerech a nádržích v souvislosti s kyselými dešti a hnojením;limnologický význam rybích obsádek a řízení kvality vody.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×