HR Excellence in Science

Parazitologický ústav

Adresa: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 775 403
Fax: +420 385 310 388
E-mail: paru@paru.cas.cz

www.paru.cas.cz

Výzkumné zaměření: Parazitismus a parazito-hostitelské vztahy na organismální, buněčné a molekulové úrovniÚstav byl vytvořen k 1.1.1962 z oddělení parazitologie bývalého Biologického ústavu ČSAV a Protozoologické laboratoře ČSAV. V roce 1985 byl přemístěn z Prahy do Českých Budějovic. K 1.1.2006 se stal organizační součástí Biologického centra AV ČR.Ústav rozvíjí činnost v oborech protozoologie, helmintologie a akaroentomologie, včetně studia některých původců nákaz přenášených členovci.Hlavním zaměřením jsou tyto okruhy otázek:

  • diverzita, fylogeneze a patogenita cizopasníků ryb,
  • molekulární biologie a funkční genomika parazitických prvoků a hlístic,
  • biologie přenašečů onemocnění a molekulární interakce při přenosu patogenů
  • molekulární taxonomie, fylogeneze parazitů a jejich koevoluce s hostiteli,
  • cizopasní prvoci člověka a hospodářských zvířat s důrazem na původce oportunních onemocnění.

Získané poznatky přispívají k poznání adaptací k parazitismu i obranných mechanismů hostitelů a slouží k diagnostice a účinnější prevenci parazitárních nemocí.Ústav vydává mezinárodní vědecký časopis Folia Parasitologica.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×