HR Excellence in Science

Ústav molekulární biologie rostlin

Adresa: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Telefon: +420 387 775 525

E-mail: umbr@umbr.cas.cz

www.umbr.cas.cz

Ústav molekulární biologie rostlin byl zřízen k 1. 7. 1990 v souvislosti s rozdělením Ústavu experimentální botaniky ČSAV na dva samostatné celky se sídlem v Praze a v Českých Budějovicích. K 1.1.2006 se stal organizační součástí Biologického centra AV ČR. Výzkumné aktivity ústavu sahají od rostlinné molekulární biologie k agroekologickým studiím.

Ústav se zabývá studiem rostlin na úrovni molekul – genomem, stavbou a funkcí buněk, látkami, které rostliny produkují, molekulární podstatou fotosyntézy, biofyzikou a biochemií rostlinných dějů, buněčnou signalizací v závislosti na podmínkách prostředí  a mikroskopickými patogeny rostlin.

Ústav se podílí též na aplikovaném výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií (ve spolupráci s privátními plodinovými výzkumnými a šlechtitelskými ústavy).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×