HR Excellence in Science

Ústav molekulární biologie rostlin

Adresa: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Telefon: +420 387 775 525

E-mail: umbr@umbr.cas.cz

www.umbr.cas.cz

Výzkumné zaměření: Výzkum struktury genetické informace rostlin a jejich patogenů na molekulární úrovni, indukce a analýza cílených změn genomu a plastomu a studium fotosyntetických procesů a projevů dědičnosti v interakci s prostředím a patogenyÚstav byl zřízen k 1. 7. 1990 v souvislosti s rozdělením Ústavu experimentální botaniky ČSAV na dva samostatné celky se sídlem v Praze a v Českých Budějovicích. K 1.1.2006 se stal organizační součástí Biologického centra AV ČR.Výzkumné aktivity ústavu sahají od rostlinné molekulární biologie k agroekologickým studiím. Jsou zaměřeny zejména na:

  • studium organizace genomu bobovitých a jeho mapování pomocí mikrosatelitů,
  • modifikaci vlastností rostlin metodami genového inženýrství - využití rostlinných nukleáz pro medicínu jako protinádorových agens, zlepšení vlastností plodin a okrasných rostlin, vývoj transgenních pletiv smrku s vysokou toxicitou ke kůrovci a produkci proteinů lidského papilomaviru v transgenních rostlinách,
  • metody diagnostiky a navození rezistence k rostlinným virům, viroidům a fytoplazmám,
  • biofyziku a fyziologii fotosyntézy.

Ústav se podílí též na aplikovaném výzkumu v oblasti rostlinných biotechnologií (ve spolupráci s privátními plodinovými výzkumnými a šlechtitelskými ústavy).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×