HR Excellence in Science

Ústav půdní biologie a biogeochemie

Adresa: Na Sádkách 7370 05 České Budějovice

Telefon: +420 387 775 746, +420 387 310 134

Fax: +420 385 310 133

E-mail: upb@upb.cas.cz

www.upb.cas.cz

Výzkumné zaměření: Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, tj. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

Ústav byl zřízen k 1. 1. 1986 z Laboratoře půdní biologie, která pracovala v rámci bývalého Ústavu krajinné ekologie ČSAV již od roku 1979. K 1.1.2006 se stal organizační součástí Biologického centra AV ČR.Ústav provádí výzkum ve všech významných oborech půdní biologie a ekologie, od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Současný výzkum je směrován do následujících oblastí:

  • struktura a dynamika společenstev půdních organismů v přirozených a antropogenně vlivněných ekosystémech, včetně jejich dlouhodobých změn,
  • ekofyziologie a adaptace klíčových druhů
  • vztahy mezi půdními živočichy a mikroorganismy, jejich interakce s abiotickými strukturami a procesy v půdě,
  • funkční diversita půdních organismů a její význam pro ekosystémové procesy,
  • koloběh biogenních prvků v půdě, zejména procesy přeměn C a N; tvorba a transformace humusu,
  • složení půdního vzduchu, produkce plynných metabolitů v půdě a jejich emise do atmosféry.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×