HR Excellence in Science

Úřední deska

Informace zveřejňované v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní informace o Biologickém centru AV ČR, v. v. i., jsou uvedeny na adrese www.bc.cas.cz:

  • v sekci „Dokumenty“ (zřizovací listina, výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí, nejdůležitější předpisy, úřední deska s výročními zprávami vč. účetních závěrek ověřených auditorem),
  • v sekci „O nás“ (struktura s odkazy na webové stránky jednotlivých ústavů BC, organizační schéma, vedení BC, složení Rady BC a Dozorčí rady BC).

Kontaktní osoba pro podávání žádostí o poskytnutí informací

Mgr. Simona Fišerová, MSc.
Adresa:     BC AV ČR, v. v. i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon:    +420 387 775 123
E-mail:    podatelna@bc.cas.cz
Datová schránka:   r84nds8
Pracovní doba:    pondělí až pátek od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se lze odvolat k řediteli BC.

 

Platba za vyhledání a zpracování požadovaných informací

Žadatel zaplatí za vyhledání a zpracování požadovaných informací dle platného sazebníku úhrad. Způsob a výše úhrady budou s žadatelem předem dojednány.


Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací účinný od 3. 1. 2011:

Pořízení jednostranné kopie 1,60 Kč
Pořízení oboustranné kopie 3,00 Kč
Černobílý výtisk z tiskárny počítače – 1 strana 2,50 Kč
Barevný výtisk z tiskárny počítače – 1 strana A4 5,00 Kč
Technický nosič dat – CD 55,00 Kč
Za každou započatou půlhodinu pracovního výkonu zaměstnanců 90,00 Kč
Odeslání informace na adresu žadatele dle platného sazebníku České pošty

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×