HR Excellence in Science

Kvalifikovaná znalecká činnost Biologického centra AV ČR

Kvalifikovaná znalecká činnost Biologického centra AV ČR

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. provádí kvalifikovanou znaleckou činnost v rozsahu ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu, biologické podstaty parazitismu, prostorové struktury a dynamiky přírodních ohnisek nákaz, hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických, biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody a prognózy vývoje kvality vody a eutrofizace v nádržích a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek nádrží.

 

Předmětem další expertní činnosti v oblastech vědecké činnosti pracoviště a metodické činnosti v oblasti průmyslově právní ochrany jsou vědecké posudky, stanoviska, doporučení, zpracování odborných studií, provádění biologických průzkumů a monitoringu, testování, měření, analýzy, kontroly, rozbory a další analytické a diagnostické služby a poradenská a konzultační činnost, poskytovaná především pro organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.

 

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 2. 12. 2008 pod č.j. 277/2008-OD-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a podle § 6 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, čtvrtý doplněk a změny seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou a tlumočnickou činnost publikovaného v částce 2/2004 Ústředního věstníku České republiky.

 

Dle ustanovení §21 odst. 3) Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. Do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru. Tyto ústavy jsou určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Do prvního oddílu seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle odstavce 1.

 

V tomto seznamu jsou v Oddílu II. uvedeny vybrané ústavy Biologického centra pro jejich obor působnosti a rozsah znaleckého oprávnění takto:

 

Entomologický ústav

Obor: zemědělství

Rozsah znaleckého oprávnění: Ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu.

 

Hydrobiologický ústav

Obory: ochrana přírody, vodní hospodářství

Rozsah znaleckého oprávnění: Hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických, biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody a prognózy vývoje kvality vody a eutrofizace v nádržích a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek nádrží.

 

Parazitologický ústav

Obory: zdravotnictví, zemědělství

Rozsah znaleckého oprávnění: Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×