HR Excellence in Science

Aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum je nedílnou součástí aktivit Biologického centra. Věnujeme se mu jak v rámci projektů financovaných např. Technologickou agenturou ČR, tak v rámci smluvního výzkumu pro firmy.

Na BC můžete využít špičkové technologické vybavení a expertní know-how. Patří mezi ně např.:

Monitorování klíšťat. V rámci služby Ritick nabízíme řadu citlivých diagnostických metod pro detekci a kvantifikaci patogenů přenášených klíšťaty, a to jak z klíšťat, tak z hostitelů. Dále nabízíme přenosový systém pro borelie k testování vakcín aléčiv bránícím infekci, systém pro testování infekcí babesiemi a anaplasmami;identifikace patogenů molekulárně biologickými metodami a určení kmenů. Rovněž dodáváme klíšťata z chovu- larvy, nymfy, dospělci, rodu Isodex ricinus, I.scapularis, po domluvě i jiné druhy. Více na http://www.ritick.cz/

Sbírky organismů BCCO. Izoláty ve sbírce představují velmi důležitý zdroj látek s biotechnologickým potenciálem (např. enzymy, polynenasycené mastné kyseliny, nemrznoucí bílkoviny nebo sekundární metabolity jako jsou antibiotika, barviva a steroly). Slouží jako úložiště pro kultury, používané zejména pro vyhledávání kmenů produkujících důležité sekundární metabolity. Izoláty mohou být použity pro výzkum, průmyslové aplikace a vzdělávání. Kmeny mohou být poskytovány v různých formách: aktivně žijící kultury na šikmých agarech, navázané na silikagelové částice, jako konzervy v destilované vodě nebo na perlitu. Více na http://www.bcco.cz

Monitorování infekčního tlaku moru včelího plodu kartovou metodou (předklinické stádium). Mor včelího plodu je infekční bakteriální onemocnění včelího plodu, způsobující závažné ekonomické ztráty na chovaných včelstvech. Nejsou-li účinně aplikovány veterinární opatření v boji proti tomuto onemocněn a ohniska, kde přetrvává, dochází k jeho šíření. V posledních 10-15 letech je mor včelího plodu onemocněním, které se stále více vyskytuje i v České republice. V laboratoři už druhým rokem vyvíjíme testy v podobě karet, pomocí kterých by se dal jednoduše a relativně levně sledovat výskyt spór původce onemocnění moru včelího plodu, bakterie Paenibacillus larvae.  Více na http://www.testvcelimor.cz/

Monitorování lýkožrouta. V rámci monitoringu výskytu lýkožrouta nabízíme tvorbu map založenou na komplexním výpočetním modelu. Více na webových stránkách http://www.lykozrout.cz/

 

V rámci programu ROZE Strategie AV21 se věnujeme aktivitě „Efektivní spolupráce a přenos poznatků do praxe“. Cílem je vytvořit platformu podporující spolupráci ústavů s průmyslovými partnery i mezi sebou navzájem a efektivně přenést vědecké poznatky do praxe. Více na www.rozett.cz.

V případě zájmu o využití těchto a řady dalších služeb kontaktujte Úsek transferu technologií.

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×