HR Excellence in Science

Aplikovaný výzkum

V rámci svého vědeckého výzkumu usiluje Biologické centrum AV ČR (dále jen "BC") nejen o posouvání hranice poznání, ale současně také o využití výsledků svého výzkumu a vývoje v praxi. BC proto plně podporuje své vědecké pracovníky v hledání možných cest pro rozvíjení spolupráce s aplikační sférou, a tedy i v hledání způsobů strategicky nastavovat anebo upravovat zaměření či cíle vlastního výzkumu a vývoje ve snaze maximalizovat míru jeho relevance. Vhodně načasovaná či pravidelná komunikace se subjekty aplikační sféry je nedílným aspektem moderních vědeckých pracovišť usilujících o kvalitní vědecký výzkum s následným společensko-ekonomickým dopadem. Prostřednictvím různých forem spolupráce tak na BC již dlouhodobě vznikají přímo aplikované výstupy či výsledky s vysokým aplikačním potenciálem.

Biologické centrum AV ČR má proto již od roku 2013 plně etablovaný Úsek transferu technologií (ÚTT),  který realizuje řadu projektů aplikovaného výzkumu OP VVV, TAČR, OPPIK, zajišťuje agendu spojenou s ochranou duševního vlastnictví, podporu a poradenství v oblasti přenosu znalostí do aplikační sféry a vyhledávání komerčních partnerů. ÚTT uplatňuje výsledky výzkumu s aplikačním potenciálem v praxi, spolupracuje také s veřejnou správou a popularizuje výsledky výzkumu doma i v zahraničí, školí výzkumné pracovníky a podílí se na rozvoji pracovišť transferu v ČR.

V rámci jednotlivých výzkumných témat je možné s BC navázat spolupráci jak na úrovni kolaborativního či smluvního výzkumu, zajištění mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, testování, ověřování a licencování daných technologií, tak i prostřednictvím dalších cest transferu technologií a znalostí.

Průmyslové vlastnictví

Technologie

Znalecká činnost

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×