HR Excellence in Science

Postdok_BIOGLOBE, Vytvoření postdoktorandských pozic na Biologickém centru AV ČR k rozvoji biologických disciplín a dosažení globální konkurenceschopnosti

Název: Postdok_BIOGLOBE, Vytvoření postdoktorandských pozic na Biologickém centru AV ČR k rozvoji biologických disciplín a dosažení globální konkurenceschopnosti
Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 7. 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Výzva 30
Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0032
Začátek 01. 07. 2012
Konec 30. 06. 2015
Příjemce podpory Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 
Spoluprijemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 

Téma

Podpora špičkového výzkumu v Biologickém centru AV ČR, v. v. i. z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR: Dvacet nových postdoktorských pozic pro práci v týmech řešících klíčové problémy současné biologie Stručně o projektu Projekt je zaměřen na uplatnění absolventů doktorských studijních programů, na jejich další odborný růst a výzkumnou profilaci a současně na jejich vliv na rozvoj týmů, do kterých budou začleněni na Biologickém centru AV ČR (BC). Hlavním předmětem projektu je vznik a kvalitní obsazení 20 postdoktorandských pozic s důrazem na integraci výzkumných agend, posílení výzkumných kapacit BC, internacionalizaci a rozvoj spolupráce s dalšími výzkumnými ústavy i aplikačním sektorem. Důraz bude kladen na výběr externích postdoktorandů. Každý z přijatých uchazečů absolvuje několikaměsíční stáž na partnerském zahraničním pracovišti s cílem uplatnit dobré zkušenosti ve vlastní VaV činnosti a ve výuce. To bude mít zásadní kvalitativní dopad nejen na studenty, ale také na spolupracující výzkumné pracovníky. Zvýši se kvalita VaV a výuky, posílí se mobilita, budou se rozvíjet nové disciplíny, metody a výzkumné koncepce a prohloubí se interakce s podnikatelskou sférou. Projekt vychází z IPRM a bezprostředně navazuje na Operační program VaVpI (projekt JCTT BC a partnerské projekty JU a MBU).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×