HR Excellence in Science

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Číslo projektu: LIFE17 IPE/CZ/000005

Akronym: LIFE-IP:N2K Revisited, zvaný Jedna příroda

Plný název: Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Donor: Evropská komise – LIFE program

Koordinující příjemce: Ministerstvo životního prostředí ČR

Partneři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, CzechGlobe, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - SoWa

Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2026

Koordinátor projektu v BC: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Celkový rozpočet projektu: 20 369 945 €

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivnější systém managementu pro soustavu lokalit Natura 2000 v České Republice prostřednictvím naplňování Prioritního akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020, který stanovuje prioritní opatření plynoucí ze směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ a směrnice 2009/147/ES „o ptácích“, tedy základních evropských předpisů v ochraně přírody.

Biologické centrum – VI SoWa se bude v rámci projektu podílet na hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000, bude spolupracovat na několika případových studiích. V rámci projektu budou pracovníci SoWa provádět metaanalýzu dostupných dat s cílem  zpřesnit a doplnit naše znalosti o  klíčových faktorech ovlivňujících přírodní procesy, které  určují ekosystémové služby a popsat vztah mezi těmito řídícími faktory a výstupy příslušných procesů  v biofyzikálních jednotkách. Následně budou zkoumat možnosti využití těchto poznatků pro prostorovou aproximaci  ekologických funkcí, resp. jim odpovídajících ekosystémových služeb.

 

                                                               

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×