HR Excellence in Science

ABERA

 

Ukotvení Biologického centra AV ČR, v. v. i. v Evropském výzkumném prostoru

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Rozpočet projektu: 25 835 108,33

Doba realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:
Projektové aktivity navazují na již realizovaný projekt Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i. do Evropského výzkumného prostoru, ve výzvě OP VVV 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247. V rámci tohoto projektu byl nastaven strategický přístup k rozvoji celé instituce. Během řešení GAP analýzy a nabírání nových zkušeností a znalostí během realizace projektu se objevily nové možnosti a přístupy ke zvýšení podpory excelence instituce.

 

Cíle:

  • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
  • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace.
    • V rámci této klíčové aktivity byla na stránkách BC vytvořena sekce Mentoring.
  • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
    • V rámci této klíčové aktivity byla na anglické verzi stránek BC vytvořena sekce Guide for Expats.
  • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií.
  • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

 

Tým ABERA

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×