HR Excellence in Science

Mentoring

 

Skupinový mentoring

One to one mentoring

Pro koho je program určen

 


Co je mentoring

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees. Tento proces umožňuje začínajícím vědcům rychleji nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu. Mentoringové programy pro Ph.D. studenty a postdoktorandy v České republice odstartovali v Národním kontaktním centru (NKC).

 

Výhody plynoucí z mentoringu

Pro mentees:

 • Získávání zkušeností
 • Možnost učit se a rozvíjet své dovednosti
 • Stanovení si cílů
 • Motivace
 • Rychlejší dosahování úspěchů
 • Nezainteresovaná zpětná vazba
 • Nové zajímavé kontakty

Pro mentora:

 • Rozšiřování svých dosavadních kontaktů
 • Možnost podílet se na rozvoji začínající vědkyně, začínajícího vědce
 • Příležitost podívat se na svět z jiného úhlu pohledu
 • Zlepšovat své komunikační dovednosti

Mentoring je běžnou součástí dalšího odborného rozvoje mladých vědců na vědeckých a výzkumných institucích. V západní Evropě probíhá mentoring často již na základních a středních školách s cílem pomoct žákům a studentům zvládnout každodenní potíže a motivovat je k dalšímu studiu, nebo práci.

Mentoringové programy pro začínající vědce fungují například v těchto institucích:

 


Mentoring v Biologickém centru

Mentoringový program probíhá v rámci projektu ABERA.

 

Skupinový mentoring – Kávičkový networking

Cílem je vytvořit příležitost pro setkávání aktivních PhD studentů, postdoků a vědeckých pracovníků, nabízet témata k diskuzi a vzájemně sdílet zkušenosti z různých oblastí.

Kávičkový networking probíhá každý první čtvrtek v měsíci ve 13:00. Místa setkání jsou avizovaná mailem prostřednictvím sekretariátů BC, na Facebooku, nebo síti ARN.

Počet mentees je neomezen, připojit se můžete kdykoliv v průběhu roku. S sebou nepotřebujete nic speciálního než vlastní aktivitu a iniciativu zapojit se do diskuze, poznávat nové lidi a rozšířit si obzory.

Video z prvního setkání ZDE

Foto z druhého setkání ZDE

 

One to one mentoring

Jedná se o podporu rozvoje kariéry začínajících vědkyň a vědců v biologických oborech zprostředkováním kontaktu s mentorem z Biologického centra nebo jiné instituce podobného zaměření z ČR nebo ze světa.

Program trvá alespoň 10 měsíců a četnost setkání nebo frekvence elektronické komunikace je na domluvě obou stran – menteeho i mentora.

Program začíná úvodním workshopem, předpokládaný termín je 25.2.2021, počet mentees je omezen na 15.

Chceš se zapojit do mentoringového programu a nastartovat svoji vědeckou kariéru?

Máš to ve svých rukou! Informace dostupné na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

Pro koho je program určen?

 • PhD studenty a postdoky pracující na BC

Chceš být mentorem na BC?

Z řad vědeckých pracovníků hledáme mentory pro začínající vědce.

Co to obnáší?

Chuť navázat nový kontakt a komunikovat dle svých časových možností a potřeby menteeho

Informace dostupné na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 


Mentoringové aktuality na BC

Mentoringový program 2023

Už teď je možné hlásit se do mentoringového programu, který začne v lednu 2023. Program trvá 6 měsíců a je určen především pro aktivní Ph.D. studenty a postdoky pracující na BC.

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees.

Jak program probíhá:

Úvodní workshop (pod vedením Mgr. Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR) – identifikace a analýza cílů.

Mentor – buď si mentora najdeš sám/sama, nebo ti s hledáním aktivně pomůžeme, může být přímo z BC nebo z jiné instituce v ČR nebo ze zahraničí v rámci Evropy.

Mentoring – sdílení zkušeností, rady, zpětná vazba na osobních schůzkách, přes maily nebo telefonáty – forma a četnost je na domluvě s mentorem.

Výjezd do zahraničí (u zahraničních mentorů) – náklady spojené s cestou za mentorem jsou hrazené z projektu ABERA.

Závěrečné setkání – červen 2023, společná schůzka s mentees a zhodnocení přínosu na základě stanovených cílů na úvodním workshopu.

Program je vysoce individuální, slouží k nastartování vědecké kariéry, pomáhá s orientací v akademickém prostředí a umožňuje poznávat nové lidi. Vyžaduje však vlastní proaktivní přístup, iniciativu a vůli pracovat na sobě. Do mentoringového programu se registruj přes email: tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

Mentoringový program 2022

Biologické centrum spouští nový mentoringový program, který začne v únoru 2022. Program trvá 10 měsíců a je určen především pro aktivní Ph.D. studenty a postdoky pracující na BC.

Mentoring je proces sdílení informací, rad a podpory od zkušenějších mentorů a mentorek s méně zkušenými, tzv. mentees.

Jak program probíhá:

Úvodní workshop (pod vedením Mgr. Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a Mgr. Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR) – identifikace a analýza cílů.

Mentor – buď si mentora najdeš sám/sama, nebo ti s hledáním aktivně pomůžeme, může být přímo z BC nebo z jiné instituce v ČR nebo ze zahraničí v rámci Evropy.

Mentoring – sdílení zkušeností, rady, zpětná vazba na osobních schůzkách, přes maily nebo telefonáty – forma a četnost je na domluvě s mentorem.

Výjezd do zahraničí (u zahraničních mentorů) – náklady spojené s cestou za mentorem jsou hrazené z projektu ABERA.

Závěrečné setkání – prosinec 2022, společná schůzka s mentees a zhodnocení přínosu a progesu na základě stanovených cílů na úvodním workshopu.

Program je vysoce individuální, slouží k nastartování vědecké kariéry, pomáhá s orientací v akademickém prostředí a umožňuje poznávat nové lidi. Vyžaduje však vlastní proaktivní přístup, iniciativu a vůli pracovat na sobě.

Do mentoringového programu je možné hlásit se už teď. Registrace přes email: tina.vrabcova@bc.cas.cz


Mentoringový program 2021

Úvodní mentoringový workshop je úspěšně za námi

V únorovém vydání Zpravodaje jsme zmiňovali pozvánku na mentoringový workshop. Dne 25.2.2021 proběhl úvodní mentoringový workshop pro Ph.D. studenty a postdoktorandy pod vedením paní Kateřiny Cidlinské, Ph.D. a paní Kateřiny Machovcové, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR.

Úvodní workshop proběhl online a účastnilo se ho 10 aktivních zájemců. Mentees dostali cenné rady a jsou ve fázi oslovování a hledání mentorů. Program bude trvat 10 měsíců, v průběhu kterých bude mentee s mentorem v kontaktu, dle vzájemné potřeby. Celý proces je postaven na dobrovolnictví a chuti pomáhat druhým. Taky je to v mnoha případech i začátek zajímavé spolupráce a oboustranně přínosné interakce, protože v každém věku člověk může být mentorem i mentorovaným – pořád se můžeme učit nové věci a předávat své zkušenosti dál.

 

Mentoring ve vědecké kariéře  

Dne 5.11.2020 měla u nás na BC proběhnout akce s názvem Mentoring ve vědecké kariéře

Jejím cílem mělo být představení konceptu a přínosu mentoringu ve vědeckých institucích, vysvětlení rozdílu v kompetencích školitele a mentora a představení připravovaného mentoringového programu na BC. 

Své zkušenosti z pozice jak mentora, tak menteeho (mentorovaného) měli přiblížit Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR, Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Kateřina Falk, Ph.D. z Technické univerzity v Drážďanech a Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Propagační akce měla za cíl oslovit především PhD studenty a postdoktorandy zaměstnané na BC, studenty Jihočeské univerzity startující svoji vědeckou kariéru a vědecké pracovníky BC. 

I když byla akce kvůli aktuální epidemické situaci v souvislosti s covid-19 a navazujícími vládním opatřením zrušena, přednášky pro vás natočíme a budeme je postupně zveřejňovat na webových stránkách BC, Facebook a na YouTube kanál Biologického centra do mentoringového playlistu.

Mentoring je na prestižních institucích a univerzitách běžnou součástí odborného rozvoje vědeckých pracovníků, proto jsme prostřednictvím akce Mentoring ve vědecké kariéře chtěli mentoringový proces přiblížit před tím, než oficiálně spustíme vlastní mentoringový program.  

V návaznosti na zveřejněna videa odstartuje Mentoringový program na BC Úvodní workshop pod vedením paní doktorky Cidlinské v únoru 2021. Sledujte proto náš web/FB/plakáty. Program má pomoct začínajícím vědcům ujasnit si své cíle, nastavit si priority a vybrat si svého mentora.  

CZ 

EN

 


Přednášky

 

1) Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí

2) How mentoring helps

3) Mentoring  O rozdílech mezi mentorem a školitelem

4) Mentoring and science career

 

25.2.2021 začínáme s mentoringem i na BC. Chceš se zúčastnit úvodního workshopu? Napiš email na tina.vrabcova@bc.cas.cz

 

1) Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí

První z našich videopříspěvků o mentoringu bude na téma Mentoring – efektivní nástroj rozvoje jednotlivců a institucí. Mentoring, jako moderní přístup k profesnímu a osobnímu rozvoji představí paní Kateřina Cidlinská, Ph.D z Psychologického ústavu AV ČR.

O Kateřině:

 • Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
 • Je zakladatelkou prvního českého celorepublikového mentoringového programu pro doktorandy a postdoktorandy
 • Zasazuje se o praktickou podporu rozvoje akademických kariér začínajících vědkyň a vědců
 • Zabývá se výzkumem akademických drah, pracovních podmínek a genderových nerovností ve vědě
 • Mezi lety 2017-19 předsedala Evropské síti mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET
 • V uplynulých čtyřech letech působila jako předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů.

 

Mentoring, jako moderní přístup k profesnímu a osobnímu rozvoji představí paní Kateřina Cidlinská, Ph.D z Psychologického ústavu AV ČR.

 

2) How mentoring helps

Druhé video o mentoringu pro vás nahrála Vladimíra Petrákova, Ph.D z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Ve videu s názvem “How mentoring helps” popíše svojí zkušenost s mentoringem.

O Vlaďce:

 • Doktorát získala na ČVUT a Fyzikálním ústavu v oboru biomedicínské inženýrství.
 • V letech 2016 – 2019 působila jako Humboldt Fellow na Svobodné univerzitě v Berlíně, kde se zabývala plasmonicky zesílenými fluorofory a superrozlišovací mikroskopií.
 • Od ledna 2021 zakládá na Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského výzkumnou skupinu
 • Je jednou ze zakladatelek organizace Czechpats in Science, která propojuje české vědce v zahraničí.
 • Má čtyři děti.

 

How mentoring helps

 

3) Mentoring – O rozdílech mezi mentorem a školitelem

Mentoring se stává v ČR čím dál populárnější, a to nejen na univerzitách nebo vědecko-výzkumných institucích. O tom, jak mentoring pomáhá mladým lidem hledat svoji cestu a získávat praktické informace vám za skupinu Aktivní studenti poví jedna ze zakladatelů společnosti SOCIDE Anna Rojková.

O rozdílech mezi mentorem a školitelem a co mentorství může nabídnout mladému vědeckému pracovníkovi bude mluvit polární ekoložka Mgr. Marie Šabacká, PhD. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, která jako mentorka působí od jara 2020.

Na projekt Aktivní studenti se můžete podívat na https://socide.cz/

O Marii:

 • Studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • PhD v oboru Ekologie a Environmentální studie – Montana State University, Bozeman, USA
 • Výzkum zaměřen na život ve studených pouštích v Antarktidě
 • Postdoktorandské pozice na British Antarctic Survey, Cambridge, UK, poté University of Bristol, UK
 • Od ledna 2020 pracuje jako vedoucí Centra Polární Ekologie na JČU

 

Mentoring – O rozdílech mezi mentorem a školitelem

 

4) Mentoring and science career

V posledním z připravovaných videí shrne Kateřina Falk, Ph.D. její vědeckou kariéru, v průběhu které vícekrát vystřídala pozici mentee i mentorky. Jak sama tvrdí: „Je důležité uvědomit si, že v každém věku může být člověk mentor i mentee“.

O Kateřině:

 • zabývá se fyzikou plazmatu, interakcemi hmoty s výkonnými lasery,
 • studovala na Imperial College London a doktorát získala na Oxfordské univerzitě,
 • pracovala v Národní laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku,
 • podílela se na projektu supermoderního laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy,
 • dnes je vedoucí vlastní vědecké skupiny v Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a přednáší na Technické Univerzitě v Drážďanech,
 • je nositelkou významných vědeckých ocenění, včetně ceny Britského Parlamentu „SET for Britain“ pro mladé vědce, zvláštního výročního ocenění vědeckých týmů v Los Alamos a českého Neuronu Impulzu,
 • je aktivní v popularizaci vědy,
 • účastnila se mnoha mentoringových programů jako mentorka i mentee, například programu pro mladé vědce a vědkyně Národního kontaktního centra Akademie věd (NKC), mentoringu na VŠCHT nebo British Chamber Commerce BCCG.

 

Mentoring and science career

 


Užitečné odkazy

 


Financováno v rámci projektu MŠMT OP VVV: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649 ABERA

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×