HR Excellence in Science

RNA pro terapii

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004575

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Priorita 1 – Výzkum a vývoj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Partneři projektu: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Masarykova univerzita; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; Univerzita Karlova; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Řešitelé projektu za BC AV ČR, v.v.i.: doc. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.; RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D.; Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.

Celkový rozpočet projektu: 499 640 882, 63 Kč

Doba realizace: 1.1.2024 - 31.10.2028

Spolufinancování BC AV ČR, v.v.i.: 5%

 

Popis a cíle:

Léčiva na bázi RNA mohou překonat limity konvenčních nízkomolekulárních léčiv modulujících funkce proteinů tím, že se zaměří na jejich aktivní místa, která jsou omezena léčitelností cílových proteinů, v nichž se nachází méně než 30 % z 2.500 proteinů souvisejících s onemocněním. RNA terapie by mohly mít řadu dalších inherentních výhod, jako je nízká imunogenicita, rychlý návrh a adaptabilita, rychlá a efektivní výroba, dlouhodobý účinek a využitelnost u vzácných onemocnění. Většina RNA terapeutik se spoléhá na párování bází analogů RNA v různých antisense mechanismech, případně jsou léky na bázi mRNA přechodně překládány. Plný potenciál této moderní a bezpečné technologie však zůstává neprozkoumaný, protože existuje méně než tucet RNA terapeutik schválených FDA.

Tento projekt sdružuje 14 výzkumných skupin pracujících na několika modelech onemocnění a ovládajících různé metodické přístupy v organické chemii, biochemii a buněčné a molekulární biologii se společným jmenovatelem v biologii RNA. Dává nám tak jedinečnou příležitost provádět vysoce interdisciplinární výzkum, který posílí naše úsilí o pevné usazení České republiky na mapě vývoje RNA terapeutik a výrazně tak zvýší její vědeckou prestiž.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×