HR Excellence in Science

Prémie Otto Wichterleho 2019

Kontakt: Blabolil Petr, RNDr. Ph.D.
Typ: Domácí

 

Petr Blabolil se ve své výzkumné práci zaměřuje na rybí společenstva a ekologickou kvalitu českých vodních nádrží. Ve své doktorské práci vytvořil metodiku, jak lze pomocí charakteristiky složení ryb v nádrži zhodnotit její kvalitu a míru jejího narušení. Práce se stala páteří rybí části Národní metodiky pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a má zcela zásadní význam, protože tyto metodické postupy jsou prvním krokem ke zvýšení ekologické kvality českých nádrží. Tyto metodiky jsou platné v evropském i celosvětovém měřítku.

V současnosti je hlavním řešitelem dvou rozsáhlých projektů. V prvním vyvíjí nové metody ke studiu rybích společenstev pomocí environmentální DNA (pozn. environmentální DNA představuje stopy po všech organismech, které se v daném prostředí vyskytují). V druhém projektu vytváří metodologii, jak určit množství dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích. 

Mezinárodní renomé si tento mladý vědec vydobyl i pravidelnou účastí na zasedání Evropské komise pro standardizaci. Intenzivně spolupracuje s kolegy na univerzitě v anglickém Hullu.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×