HR Excellence in Science

Prémie Otto Wichterleho 2018

Kontakt: Palus Martin, RNDr. Ph.D.
Typ: Domácí

RNDr. Martin Palus, Ph.D, se zabývá výzkumem virových nákaz člověka a možnostmi jejich léčby. Již během doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity se podílel na několika zásadních objevech týkajících se klíšťové encefalitidy a vývoje nových léčebných strategií. Za svou disertační práci „Klíšťová encefalitida – od patogeneze po terapii“ pak získal Cenu děkana. Zaměřuje se na to, jak propuká klíšťová encefalitida, jak na ni reaguje imunitní systém pacienta, jakým způsobem virus proniká do mozku a jaké geny hrají v tomto procesu roli. V neposlední řadě hledá účinné léčebné postupy proti klíšťové encefalitidě a jiným virovým neuroinfekcím. V roce 2016 doslova obletěla svět zpráva o objevu prvních antivirotik účinných proti viru Zika, na kterém se Martin taktéž významným způsobem podílel (viz http://www.bc.cas.cz/novinky/detail/3060/).

V současné době pracuje Martin Palus v mezinárodně respektované Laboratoři arbovirologie na Parazitologickém ústavu BC AV ČR a také zodpovídá za chod laboratoře s vysokým stupněm biologického zabezpečení BSL-3, v níž se zkoumá nejen virus klíšťové encefalitidy, ale i další pro člověka nebezpečné virové nákazy, jako je virus Zika, horečka západního Nilu, Chikungunya virus, hemoragické horečky atd. Za svou práci získal Martin Palus již řadu ocenění. Na konferenci věnované aktuálním problémům klíšťové encefalitidy v Moskvě získal „Best Poster Award“ za nejlepší prezentovaný výsledek; Československá společnost mikrobiologická jej v roce 2015 jmenovala „Nejlepším mladým českým a slovenským mikrobiologem roku.“  

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×