HR Excellence in Science

Prémie Otto Wichterleho 2018

Kontakt: Jílková Veronika, Mgr. Ph.D.
Typ: Domácí

Mgr. Veronika Jílková, Ph.D., se zabývá výzkumem půdy. Při studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích začala zkoumat lesní mravence a jejich vliv na půdní prostředí. Během doktorského studia na Univerzitě Karlově a několika zahraničních a domácích stáží v širších souvislostech řešila úlohu lesních mravenců, jejich vliv a vazby na půdní mikroflóru v podmínkách mravenišť i v okolní půdě. Za svoji dizertační práci na téma „Lesní mravenci rodu Formica jako významní ekosystémoví inženýři“ získala Cenu děkana. Od roku 2007 pracuje na Ústavu půdní biologie BC AV ČR na výzkumu půdní chemie, mikrobiologie a organické hmoty.

Díky úspěšným výzkumným projektům a získaným grantům založila v minulém roce Veronika Jílková Laboratoř půdní organické hmoty. Zaměřuje se hlavně na to, jak se v půdě rozkládá organická hmota, jak půda váže uhlík z atmosférického oxidu uhličitého, jaké jsou vzájemné vztahy mezi rostlinami, půdní mikroflórou a živočichy, a na další děje v půdě. Tato témata jsou velmi aktuální zejména kvůli udržitelnosti suchozemských ekosystémů, úrodnosti půd a výživy vůbec. Práce Veroniky Jílkové představují dílčí poznatky k pochopení těchto složitých a vzájemně propojených procesů.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×