HR Excellence in Science

Prémie Otto Wichterleho 2017

Kontakt: Hrček Jan, Mgr. Ph.D.
Typ: Domácí

Významné ocenění Akademie věd ČR pro mladé vědce získal ekolog Jan Hrček. Předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová prémii předala v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile. Ocenění je určeno špičkovým vědcům do 35 let věku, kteří úspěšně splnili významný vědecký úkol. Prémie přináší mladým badatelům také finanční odměnu 300 000 Kč.

Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno prof. Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, který vynalezl měkké kontaktní čočky a po listopadu 1989 se stal prezidentem Československé akademie věd.

Mgr. Jan Hrček, Ph.D., vede novou Laboratoř experimentální ekologie v Entomologickém ústavu BC AV ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na vzájemné soužití hmyzu a jeho přirozených nepřátel a může být využit v biologickém boji proti škůdcům. Již ve své doktorské práci popisoval potravní vztahy listožravých housenek a jejich parazitoidů (pozn. - parazitoid žije na těle nebo v těle jiného organismu, využívá ho a nakonec usmrtí) v pralesích Papui - Nové Guineje a přitom vyvinul molekulární metodu, která umožňuje najít a určit parazitoidy uvnitř housenek. Tato nová univerzální metoda našla rychle uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a přispěla k vytvoření mezinárodního renomé Jana Hrčka jako specialisty v molekulární ekologii. Jako postdoktorand pracoval Jan Hrček tři roky na Oxfordské univerzitě, kde zkoumal symbiotické bakterie hmyzu. V terénních experimentech se mu podařilo prokázat, že tyto bakterie dokáží svého hostitele chránit proti parazitům a patogenům, čímž vzbudil značnou pozornost na mezinárodní vědecké scéně a dostal pozvání představit svůj výzkum na prestižních pracovištích ve Švýcarsku a Velké Británii. Nyní Jan Hrček vyvíjí nový modelový systém pro výzkum zákonitostí potravních vztahů založený na společenstvu octomilek a jejich parazitoidů. Tento výzkum propojuje ekologii s laboratorní fyziologií a imunologií a umožní pochopit chování komplexního výseku přírody.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×