HR Excellence in Science

Zástupci BC ve Sněmu AV ČR

Pro funkční období 2022 – 2026 byli Shromážděním výzkumných pracovníků BC AV ČR, v. v. i., do Akademického sněmu AV ČR zvoleni tito zástupci Biologického centra:

Tajné volby proběhly ve dnech 27. až 29. 9. 20022, záznamy o hlasování jsou archivovány sekretariátem BC AV ČR, v. v. i.

Zvolení zástupci BC do Akademického sněmu pro funkční období 2022 - 2026

Mgr. Iva Mozgová, Ph.D. iva.mozgova@umbr.cas.cz   Ústav molekulární biologie rostlin BC
Mgr. Jan Hrček, Ph.D. jan.hrcek@entu.cas.cz Entomologický ústav BC
Doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D. porcal@hbu.cas.cz Hydrobiologický ústav BC
Mgr. Jan Perner, Ph.D. perner@paru.cas.cz Parazitologický ústav BC
Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. martin.cech@hbu.cas.cz Hydrobiologický ústav BC
RNDr. Jiří Macas, Ph.D. macas@umbr.cas.cz Ústav molekulární biologie rostlin BC
prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. sauman@entu.cas.cz Entomologický ústav BC
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. devetter@upb.cas.cz Ústav půdní biologie a biogeochemie BC
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, Ph.D. frouz@upb.cas.cz​ Ústav půdní biologie a biogeochemie BC
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., dr. h. c. mult.   libor.grubhoffer@bc.cas.cz ředitel BC AV ČR, členem z titulu své funkce

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×