HR Excellence in Science

Strategie AV21

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Mottem nové strategie Akademie věd ČR pro 21. století je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, což vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení. Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

 

18 VÝZKUMNÝCH PROGRAMŮ Strategie AV21

Naděje a rizika digitálního věku Systémy pro jadernou energetiku
Účinná přeměna a skladování energie Přírodní hrozby
Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů Diagnostické metody a techniky
Kvalitní život ve zdraví i nemoci Potraviny pro budoucnost
Rozmanitost života a zdraví ekosystémů Molekuly a materiály pro život
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací Paměť v digitálním věku
Efektivní veřejné politiky a současná společnost Formy a funkce komunikace
Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy Vesmír pro lidstvo
Preklinické testování potenciálních léčiv Světlo ve službách společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace Strategie AV21 ke stažení zde.
Zpráva o realizaci programu Strategie AV21 za období 2015-2016 ke stažení zde.
 
VÝZKUMNÉ PROGRAMY, NA NICHŽ SE PODÍLÍ BIOLOGICKÉ CENTRUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Video

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×