HR Excellence in Science

Strategie AV21

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Mottem strategie Akademie věd ČR pro 21. století je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, což vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení. Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

 

Biologické centrum koordinuje 2 VÝZKUMNÉ PROGRAMY:

Záchrana a obnova krajiny

Virologie a antivirová terapie

 

Biologické centrum se podílí na dalších programech:

Potraviny pro budoucnost

Voda pro život

Diagnostické metody a techniky

 

 

Do roku 2019 bylo Biologické centrum koordinátorem programu ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ.

 

Archiv brožur pro veřejnost programu ROZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×