HR Excellence in Science

RNDr. Monika Krolová, Ph.D.

Contact details 420777079784
krolovam@seznam.cz
216NB

Others

Floating green islands, a promising substitution of missing littoral habitats in artificial water reservoirs

Ecological status of heavily modified and artificial water bodies using based on aquatic macrophytes

Ekozone Vřesná (Lipno Reservoir) research facility and educational trail. (Daphne (Czech Republic), Institute of Applied Ecology)

Factors affecting the occurrence of littoral vegetation in water bodies


2006 – 2013

Ph.D. study: University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice, Czech Republic. Topic: Factors affecting occurrence and expansion of littoral vegetation in reservoirs

2000 – 2005

MSc study: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, teaching of chemistry and biology at secondary schools. Master degree (Mgr.), thesis: Wetland vegetation of higher plants of the Dobechov Stream and the Kamenice catchment area near Kaplice, Czech Republic


Total found: 10 records
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Muška M., Hladík M., Čtvrtlíková M., Draštík V., Kučerová A., Krolová M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Kubečka J. (2023) Artificial floating islands: a promising tool to support juvenile fish in lacustrine systems. Hydrobiologia 850: 1969–1984.
DOI: 10.1007/s10750-023-05204-8
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Krolová M., Znachor P., Hejzlar J., Matěna J., Muška M., Kubečka J., Hladík M. (2020) Vodní makrofyta umělých plovoucích ostrovu v nádržích České republiky. [Aquatic macrophytes of artificial floating islands in the reservoirs of the Czech Republic.] book 108pp.
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A., Krolová M. (2016) Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno) [The dynamics of littoral vegetation in the Vřesná cove (Lipno reservoir)]. 66 (3): 7–11. Vodní hospodářství 66: 7-11.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2013) Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) [Factors that influence littoral macrophytes in a reservoir with water level fluctuations (Lipno Reservoir)]. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s  r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8:pp. 67–71.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., Poláková S. (2013) Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 408: 07p1–07p21..
Krolová M., Hejzlar J. (2013) Protection and support of littoral macrophyte stands by breakwaters on differently exposed shores of the Lipno reservoir. Silva Gabreta 19: 57–71..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno [Litoral zonation in a cove of Lipno Reservoir]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy:
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic). Limnologica 42: 165–174..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010) Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors effecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir]. Silva Gabreta 16: 61–92..

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×