HR Excellence in Science
Total found: 86 records
Vrzák J., Knotek J., Borovec J., Dadejík M., Krist P. (2015) Nakládání se sedimentem z vodních nádrží, možnosti rozdružení a dalšího využití sedimentu [Management of reservoir sediments, sediment washing and reuse]. In: Kosour, D. et al. (ed.), Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 161–166.
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Šmejkal M., Vejřík L., Duras J., Matěna J., Borovec J., Kubečka J. (2014) Současný stav nádrží v České republice z hlediska složení rybích obsádek [The current status of Czech reservoirs based on fish community composition]. Vodní hospodářství 64: 5–11..
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice:
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., David V., Bečička M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Rosendorf P., Ansorge L., Fiala D., Hejzlar J., Borovec J., Duras J. (2014) Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky v povodích nádrží ohrožených eutrofizací [Atlas of sediment and phosphorus transport into vulnerable reservoirs within the Czech Republic]. In: ČVUT v Praze Fakulta stavební ISBN 978–80–01–05635–6 vydání druhé 72 p.
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H., Vrba J. (2014) Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114: 125–133..
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Mrkvička T., Sajdlová Z., Vejřík L., Šmejkal M., Borovec J., Matěna J., Boukal D., Kubečka J. (2013) Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů [What do the fish say about the quality of aquatic ecosystems]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 51–56.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research 47: 547–557..
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2013) Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu [Methodology for assessment of vulnerability of water reservoirs from eutrophication caused by supply of phosphorus from soil erosion]. In: Kosour, D. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 70–72.
Krása J., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Dostál T., David V., Ansorge L., Duras J., Janotová B., Bauer M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Fiala D. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy [Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion]. In: ČVUT v Praze ISBN 978–80–01–05428–4 58 p.
Borovec J., Jan J., Hejzlar J., Krása J., Rosendorf P. (2012) Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích [Eutrophicion potential of erosion particles in reservoirs ]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 57–61.
Borovec J., Sirová D., Adamec L. (2012) Light as a factor effecting the concentration of simple organics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia species. Fundamental and Applied Limnology 181: 159–166..
Hejzlar J., Borovec J., Kopáček J., Turek J., Volková A. (2012) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Krása J., Janotová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2012) Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál [Sources of transported sediment from the catchment and its eutrophication potential]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 53–56.
Lapka M., Cudlínová E., Borovec J., Hejzlar J., Políčková B., Švejdarová H. (2012) Socioekonomické zájmy a možnosti snížení zátěže vod v povodí nádrže Orlík fosforem [Socio-economic interests and possibilities to decrease phosphorus loads to surface waters the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 95–100.
Očásková I., Boček R., Průša L., Borovec J., Sládek M., Fatková J., Vyterna P. (2012) Strategický plán rozvoje svazku obcí regionu Písecko [The strategic plan for development of the Association of communities of the Písecko region]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 91–94.
Sirová D., Borovec J., Pîcek T., Adamec L., Nedbalová L., Vrba J. (2011) Ecological implications of organic carbon dynamics in the traps of aquatic carnivorous Utricularia plants. Functional Plant Biology 38: 583-593..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2010) Eutrofizační potenciál různých zdrojů fosforu v povodí VN Římov [Eutrophication potential of different sources of phosphorus in the Římov Reservoir catchment]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 47–52.
Borovec J., Sirová D., Mošnerová P., Rejmánková E., Vrba J. (2010) Spatial and temporal changes in phosphorus partitioning within a freshwater cyanobacterial mat community. Biogeochemistry 101: 323–333..

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×