HR Excellence in Science
Total found: 86 records
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Hejzlar J., Borovec J., Mošnerová P., Polívka J., Turek J., Volková A., Žaloudík J. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 1. principy, metodika, výsledky [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 1. Principles, methods, results]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 53–65.
Hejzlar J., Borovec J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 2. Scenario analysis for proposal of strategy to decrease ph In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 67–80.
Jan J., Borovec J., Hejzlar J. (2010) Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech [Sediment P, Fe, and Al fractionation analysis – interpretation improvement]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník konference Pitná voda, 10. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, May 17–20, 2010, W & ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–6854–8:pp. 323–328.
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Duras J., Fiala D., Beránková T., Dvořáková T., Martinec J., Strouhal L., Koudelka P., Mikšíková K., Vrána K., Ansorge L. (2010) Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem [Defining of eutrophication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads]. In: Sborník příspěvků z konference Krajinné inženýrství 2010, Praha, September 23–24, 2010. ČSKI, Praha, ISBN 978–80–903258–9–0:pp. 56–62.
Potužák J., Duras J., Borovec J., Rohlík V., Langhansová M., Kubelka A. (2010) První výsledky živinové bilance rybníku Rožmberk s posouzením vlivu na řeku Lužnici [First results of the fish pond Rozumberk nutrient mass-balance with considering of the influence on Luznice river]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 99–117.
Potužák J., Duras J., Borovec J., Rucki J. (2010) Rybníky Dehtář a Hejtman – látkové bilance [Fish ponds Dehtar and Hejtman – mass-balances]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 119–136.
Sirová D., Borovec J., Šantrůčková H., Šantrůček J., Vrba J., Adamec L. (2010) Utricularia carnivory revisited: plants supply photosynthetic carbon to traps. Journal of Experimental Botany 61: 99–103..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2009) Sedimenty údolní nádrže Orlík [Sediments of the Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 37–43.
Borovec J., Jarolímová Z., Jan J. (2009) Využití gelových minipeeperů při sledování složení pórové vody v sedimentech [Gel minipeeper as a tool for sediment porewater investigation]. In: Hucko, P. (ed), Zborník prednášok z V. konferencie s mezinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, May 13–14, 2009. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava, ISBN 978–80–89062–61–4:pp. 161–168.
Sirová D., Borovec J., Černá B., Rejmánková E., Adamec L., Vrba J. (2009) Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species. Aquatic Botany 90: 129–136..
Borovec J. (2008) Metody snížení koncentrace „biodostupného“ fosforu v povodí a nádrži [Methods of lowering the concentration of bioavailable P in a reservoir and its watershed] In: Maršálek, B., Vinklárková, D., Maršálková, E. (eds.), Cyanobakterie 2008, Sborník konference. Brno, April 2–3, 2008, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3: pp. 94. 94.
Hejzlar J., Borovec J., Perglová V., Hanslík E., Nedvěd L. (2008) Datování sedimentů ve vodárenské nádrži Římov pomocí cesia 137 [Dating of sediments in the drinking water reservoir Římov with cesium-137] In: Hanslík, E., Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 5–7, 2008, ČVTVHS Praha, ISBN 978–80–02–02068–4: pp. 59–64. 59-64.
Borovec J., Hejzlar J. (2006) Hodnocení významu sedimentů v nádržích z hlediska vnitřního zatížení fosforem [Evaluation of sediment importance for phosphorus internal load]. In: Maršálek, B., Feldmannová, M., Maršálková, E. (eds.), Sborník konference Cyanobakterie 2006: biologie, toxikologie a management. Brno, May 24–25, 2006, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 80–86188–22–1: pp. 132–138.
Borovec J., Hendl O. (2006) Spotřeba kyslíku sedimenty v nádrži Jordán [Sediment oxygen demand in Jordan reservoir]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2006, 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 5–8, 2006, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–7113–1: pp. 387–392.
Jan J., Borovec J. (2006) Nové metody popisu sedimentů, aneb jak na jejich „metabolismus” [New methods for sediment description – how to their “metabolism”]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2006, 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 5–8, 2006, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–7113–1: pp. 393–398.
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Kotorová I., Stuchlík E., Veselý J. (2006) Chemical composition of modern and pre-acidification sediments in the Tatra Mountain lakes. Biologia 61: S65–S76..
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Ulrich K., Norton S., Amirbahman A. (2005) Aluminum control of phosphorus sorption by lake sediments. Environmental Science & Technology 39: 8784–8789..
Straškrábová V., Izmest’yeva L., Maksimova E., Fietz S., Nedoma J., Borovec J., Kobanova G., Shchetinina E., Pislegina E. (2005) Primary production and microbial activity in the euphotic zone of Lake Baikal (Southern Basin) during late winter. Global and Planetary Change 46: 57–73..
Borovec J., Hejzlar J., Brzáková M., Jan J. (2004) Sediments as a dynamic pool of phosphorus in a stratified reservoir. In: Conference Proceedings of the XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydrometeorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×