HR Excellence in Science

RNDr. Jana Lipárová, Ph.D.

Šlancarová

Pracovní zařazení 1 Vědecký pracovník - Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu
Oddělení ekologie
Entomologický ústav

Pracovní zařazení 2 Vědecký pracovník - Laboratoř temperátní biodiversity
Oddělení biodiversity a ochrany přírody
Entomologický ústav

Kontaktní údaje 420387775215
slancaro@gmail.com

Ostatní

Pracuji jako postdoktorand na Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie Věd ČR. Věnuji se biologii a ochraně motýlů pod laboratoří temperátní biodiverzity a zároveň mám na starosti management grantů laboratoře ekologie a evoluce sociálního hmyzu.

V současnosti se věnuji projektu, který se zabývá obnovou biodiverzity narušených šumavských rašelinišť. Mám dlouholeté zkušenosti z terénních výzkůmů na Balkánském poloostrově, kde jsem se věnovala převážně zjišťování vlivu opuštění krajiny a následného zarůstání na společenstva motýlů, ale také autekologii tří druhů "pestrokřídleců" (Archon apollinus, Zerynthia polyxena, Z. cerisy). V České republice jsem zkoumala vliv heterogenity krajiny na společenstva motýlů v jihomoravských rezervacích a také bionomii modrásků Polyommatus thersites a P. damon. Během magisterského studia jsem začala pracovat s funkčními vlastnostmi denních a nočních motýlů (tzv. life-history traits). Na mém profilu jsou k nalezení všechny dosavadní publikace (ResearchGate).

Během zimního semestru učím na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity Kurz psaní všemi deseti a zpracování textu, během letního semestru pak kurz Terénní mořské biologie.

Pro foto připomenutí všech cest, na kterých jste možná taky byli, se můžete podívat na stránky: maliphoto.webnode.cz.


Celkem nalezeno: 16 záznamů
Vítovcová K., Lipárová J., Manukjanová A., Vašutová M., Vrba P., Prach K. (2022) Biodiversity restoration of formerly extracted raised bogs: vegetation succession and recovery of other trophic groups. Wetlands Ecology and Management 30: 207-237.
DOI: 10.1007/s11273-021-09847-z
Konvička M., Kuras T., Lipárová J., Slezák V., Horázná D., Klečka J., Klečková I. (2021) Low winter precipitation, but not warm autumns and springs, threatens mountain butterflies in middle-high mountains. PeerJ 9: article number: e12021.
DOI: 10.7717/peerj.12021
Middleton-Welling J., Dapporto L., Garcia-Barros E., Wiemers M., Nowicki P., Plazio E., Bonelli S., Zaccagno M., Šašić M., Lipárová J., Schweiger O., Harpke A., Musche M., Settele J., Schmucki R., Shreeve T. (2020) A new comprehensive trait database of European and Maghreb butterflies, Papilionoidea. Scientific Data 7: article number: 351.
DOI: 10.1038/s41597-020-00697-7
Bartoňová A., Kolář V., Marešová J., Šašić M., Šlancarová J., Sucháček P., Konvička M. (2017) Isolated Asian steppe element in the Balkans: habitats of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and associated butterfly communities. Journal of Insect Conservation 21: 559-571.
DOI: 10.1007/s10841-017-9995-x
Klečková I., Konvička M., Beneš J., Šlancarová J. (2016) Rozdílné cykly početností okáče rudopásného (Erebia euryale) v horách České republiky. Živa 1: 38-39.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Faltýnek Fric Z., Micevski N., Kati V., Konvička M. (2016) Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11: e0152026.
Bartoňová A., Fric Z., Sucháček P., Kolář V., Marešová J., Šlancarová J., Zapletal M., Šašić M., Konvička M. (2015) Proterebia afra – Relic of the glacial steppe in the Balkans? In: Programme from XIXth European Congress of Lepidopterology, September 24-October 2, 2015, Senckenberg, Museum of Zoology Dresden, p. 83 – oral presentations.
Šlancarová J., Garcia-Pereira P., Fric Z., Romo H., Garcia-Barros E. (2015) Butterflies in Portuguese ´montados´: relationships between climate, land use and life-history traits. Journal of Insect Conservation 19: 823-836.
DOI: 10.1007/s10841-015-9801-6
Šlancarová J., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L., Konvička M. (2015) Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History 49: 1825-1848.
DOI: 10.1080/00222933.2015.1006281
Šlancarová J., Beneš J., Kristynek M., Kepka P., Konvička M. (2014) Does the surrounding landscape heterogeneity affect the butterflies of insular grassland reserves? A contrast between composition and configuration. Journal of Insect Conservation 18: 1-12.
DOI: 10.1007/s10841-013-9607-3
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Micevski N., Kati V., Beshkov S., Konvička M. (2013) Land Use Abandonment in Eastern Mediterranean – effects on butterfly communities. In: IALE European Congress 2013: Changing Mediterranean Landscapes. Book of abstracts. Manchester, United Kingdom. poster.
Šlancarová J., Bednářová B., Beneš J., Konvička M. (2012) How life history affects threat status: Requirements of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies, Polyommatus damon and Polyommatus thersites, in the Czech Republic Biologia 67: 1175-1185.
DOI: 10.2478/s11756-012-0109-7
Šlancarová J., Konvička M., Beneš J., Kristynek M., Kepka P. (2011) Motýli ve stepních rezervacích “heterogenní” krajiny jižní Moravy Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011
Šlancarová J., Konvička M., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L. (2011) Řecká krása and koexistence tří druhů „pestrokřídleců“ (Archon apollinus, Zerynthia polyxena a Zerynthia cerisy) vázaných na podražce (Aristolochia spp.) In: Program a zborník abstraktov from VI Lepidopterologické kolokvium, 30. 9. 2011, PF UPJŠ, ÚBEV, Košice, Slovensko, p. 19.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Jak bionomie ovlivňuje ohrožení: srovnávací bionomie a krajinná ekologiedvou „vičencových“ modrásků, Polyommatus thersites [s. str.]a Polyommatus [Agrodiaetus] damon, na JV Moravě In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 18.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Life history traits and threat status: a comparative study of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies in SE Czech Republic. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague.Book of Abstracts. 216.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×