HR Excellence in Science

RNDr. Alena Sucháčková, Ph.D.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník - Laboratoř temperátní biodiversity
Oddělení biodiversity a ochrany přírody
Entomologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775335
al.bartonova@gmail.com
304

Ostatní

Biogeografie, ekologie, molekulární ekologie a ochrana denních motýlů

Zabývám se vlivem čtvrtohorní změny biotopů a fluktuace klimatu na rozšíření denních motýlů různorodých otevřených biotopů  palearktické oblasti. Jaký vliv měla na populace motýlů stáda velkých savců, donedávna žijících na naší planetě? Jak se žije motýlům ve zbytcích evropské přírody? Co se jim stane ve fragmentované krajině?

 


Vzdělání

2013–2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ph.D. v entomologii. Disertační práce: Factors influencing butterfly communities of the species rich Submediterranean region. [obhájeno 13/6/2019]

2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

RNDr. v zoologii. Práce: How universal are reserve design rules? A test using butterflies and their life history traits. 

2011–2013 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Mgr. (zoologie).

2008–2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Bc. (biologie).

2000–2008 Gymnázium Otokara Březiny Telč

Pracovní zkušenosti

od července 2019 Entomologický ústav, BC AV ČR – Postdoc

2018–2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta – vědecký pracovník

2013–2019 Entomologický ústav, BC AV ČR – PhD student

2016 Entomologický ústav, BC AV ČR – technik (Monitoring a ochrana ohrožené fauny nočních motýlů ČR)

2014–2016 Entomologický ústav, BC AV ČR – technik (Ekofyziologie horských motýlů)

2013 Entomologický ústav, BC AV ČR  – technik (Fylogeneze rodu Erebia)

Výuka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta:

Terénní kurz alpské zoologie (2014-nyní) – příprava a organizace kurzu, výuka na kurzu

Vedení diplomových prací:

Patrik Škopek: Barcoding českých motýlů (probíhající bakalářská práce, školitel)

Jan Walter: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Everina (probíhající magisterská práce, školitel specialista)

Výzkum

Terénní výzkum:

mapování motýlů (pro Databázi mapování motýlů ČR, AOPK, Beleco, z. s.)

Studie zpětných odchytů hnědásků Melitaea v NP Podyjí (Česká republika, 2017–2018)

Společenstva motýlů vyskytující se s Euphydryas aurinia v západních Čechách (Česká republika, 2015)

Biota vyskytující se společně s motýlem Proterebia afra (Řecko a Chorvatsko, 2014–2015)

Vliv zarůstání Mediteránu na společenstva denních a nočních motýlů (Řecko, Bulharsko, Severní Makedonie, 2012–2013),

Chladová odolnost horských motýlů (Rakousko)

Molekulární projekty:

Biogeografie motýlů mamutí stepi

DNA barcoding českých motýlů

Fylogeneze a fylogeografie vybraných skupin

Granty

Přírodovědecká fakulta (054/2015/P); The Exploration Fund Grant (The Explorers club), USA (2015); FAN (B), Německo (2015)

Stáže

Březen 2018 Lund University, supervisor: Prof. Dr. N. Wahlberg

Fylogeneze a fylogeografie blízce příbuzných modrásků

Leden 2017 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg, supervisor: Prof. Dr. T. Schmitt

Fylogeografie motýla Proterebia afra pomocí AFLP markerů

Leden – únor 2016 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg, supervisor: Prof. Dr. T. Schmitt

Spolupráce na projektu M. Geraldese (Universidade de Lisboa, Portugalsko): Populační genetika pcháče Cirsium palustre založená na AFLP markerech


Celkem nalezeno: 43 záznamů
Sucháčková Bartoňová A., Škopek P., Konvička M., Beneš J., Spitzer L., Sbaraglia C., Vrabec V., Papp Marešová J., Konvičková H., Faltýnek Fric Z. (2024) Czech Republic butterfly barcoding reveals that distribution of genetic lineages depends on species traits. Journal of Biogeography Early View: DOI: 10.1111/jbi.14848
Hájková K., Grill S., Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Hauck D., Sbaraglia C., Shovkun D., Vodičková V., Vrba P., Konvička M. (2023) N equals two (times five. Exploring the effects of horse rewilding on five congeneric adult butterflies. Journal for Nature Conservation 74: article number: 126445.
DOI: 10.1016/j.jnc.2023.126445
Sbaraglia C., Samraoui K.R., Massolo A., Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Faltýnek Fric Z. (2023) Back to the future: Climate change effects on habitat suitability of Parnassius apollo throughout the Quaternary glacial cycles. Insect Conservation and Diversity 16: 231-242.
DOI: 10.1111/icad.12615
Sucháčková Bartoňová A., Linke D., Klečková I., de Gusmão Ribeiro P., Matos Maravi P. F. (2023) Incorporating genomics into insect conservation: Butterflies as a model group. Insect Conservation and Diversity 16: 427-440.
DOI: 10.1111/icad.12643
Faltýnek Fric Z., Martínková B., Rindoš M., Sucháčková Bartoňová A., Wahlberg N., Papp Marešová J. (2022) Molecular phylogeny and biogeography of the genus Symbrenthia (Lepidoptera, Nymphalidae) correlates with the past geography of the Oriental region. Molecular Phylogenetics and Evolution 177: article number: 107605.
DOI: 10.1016/j.ympev.2022.107605
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Andres M., Číp D., Hula V., Kadlec T., Papp Marešová J., Skala P., Konvička M. (2022) Středoevropské stepi z pohledu motýlů. Živa 6: 316-319.
Vrba P., Sucháčková Bartoňová A., Andres M., Nedvěd O., Šimek P., Konvička M. (2022) Exploring cold hardiness within a butterfly clade: supercooling ability and polyol profiles in European Satyrinae. Insects 13: article number: 369.
DOI: 10.3390/insects13040369
Zamani A., Dal Pos D., Faltýnek Fric Z., Orfinger A.B., Scherz M.D., Sucháčková Bartoňová A., Gante H.F. (2022) The future of zoological taxonomy is integrative, not minimalist. Systematics and Biodiversity 20: article number: 2063964.
DOI: 10.1080/14772000.2022.2063964
Zamani A., Faltýnek Fric Z., Gante H.F., Hopkins T., Orfinger A.B., Scherz M.D., Sucháčková Bartoňová A., Dal Pos D. (2022) DNA barcodes on their own are not enough to describe a species. Systematic Entomology 47: 385-389.
DOI: 10.1111/syen.12538
Marešová J., Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Hoye T.T., Gilg O., Kresse J.-C., Shapoval N.A., Yakovlev R.V., Faltýnek Fric Z. (2021) The story of endurance: Biogeography and the evolutionary history of four Holarctic butterflies with different habitat requirements. Journal of Biogeography 48: 590-602.
DOI: 10.1111/jbi.14022
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2021) Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků. Živa číslo 1: 32-34.
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Bláhová D., Číp D., Skala P., Andres M., Hula V., Dolek M., Geyer A., Böck O., Kadlec T., Faltýnek Fric Z. (2021) Extremely endangered butterflies of scattered Central European dry grasslands under current habitat alteration. Insect Systematics and Diversity 5: article number: 6.
DOI: 10.1093/isd/ixab017
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Wiemers M., Ignatev N., Wahlberg N., Schmitt T., Faltýnek Fric Z. (2021) Wolbachia affects mitochondrial population structure in two systems of closely related Palaearctic blue butterflies. Scientific Reports 11: article number 3019.
DOI: 10.1038/s41598-021-82433-8
Walter J., Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z. (2021) The impact of a forest fire event on moth assemblages in Western Bohemia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 69: 156-171.
DOI: 10.3161/15052249PJE2021.69.3.002
Jeliazkov A., Mijatovic D., Chantepie S., Andrew N., Arlettaz R., Barbaro L., Barsoum N., Bartoňová A., Belskaya E., Bonada N., et al., Zolotarev M., Chase J.M. (2020) A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space. Scientific Data 7: article number: 6.
DOI: 10.1038/s41597-019-0344-7
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 1: Vliv megafauny na podobu ekosystémů. Vesmír 99 (3): 154-157.
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 2: Refaunační hnutí. Vesmír 99 (4): 224-227.
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Kolev Z., Wahlberg N., Faltýnek Fric Z. (2020) Recently lost connectivity in the Western Palaearctic steppes: the case of a scarse specialist butterfly. Conservation Genetics 21: 561-575.
DOI: 10.1007/s10592-020-01271-9
Vrba P., Vodičková V., Sucháčková Bartoňová A., Marešová J., Konvička M. (2020) Podyjí - nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat koní. Živa čislo 2: 94-98.
Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2019) Příběh okáče Proterebia afra - eurasijského stepního motýla, který žil společně s mamuty. Živa 67: 35-37.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×