HR Excellence in Science

Mgr. Zuzana Vavrušková

Pracovní zařazení Vedoucí oddělení - Laboratorní chovy
Podpůrná pracoviště
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775401
vavruskova@paru.cas.cz
645, 662 (PAU II)

Ostatní

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Výskyt klíšťat a jimi přenášených patogenů v městském parku v Českých Budějovicích. Školitel: Libor Grubhoffer, školitel - specialista: Mgr. Václav Hönig. Obhájeno: květen 2010
  • Magisterská práce (2011–2013): Hostitelská specifita viru klíšťové encefalitidy a spirochét komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato a její důsledky pro cirkulaci patogenů. Školitel: Libor Grubhoffer. Školitel - specialista: Mgr. Václav Hönig. Obhájeno - leden 2013.
  • Doktorská práce (2017–nyní) Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u sociálních druhů rypošů v laboratorních podmínkách. Školitel: Mgr. Jan Okrouhlík, PhD. Školitel specialista: prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Celkem nalezeno: 6 záznamů
Selinger M., Tykalová H., Štěrba J., Věchtová P., Vavrušková Z., Lieskovská J., Kohl A., Schnettler E., Grubhoffer L. (2019) Tick-borne encephalitis virus inhibits rRNA synthesis and host protein production in human cells of neural origin. Plos Neglected Tropical Diseases 27: e0007745.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0007745
Selinger M., Tykalová H., Vavrušková Z., Schnettler E., Kohl A., Štěrba J., Grubhoffer L. (2018) Tick-borne encephalitis virus induces translational shut-off in human cells of neural origin Febs Open Bio 8 (suppl. 1) Meeting Abstract: 199.
Hönig V., Carolan H., Vavrušková Z., Massire C., Mosel M.R., Crowder C., Rounds M., Ecker D., Růžek D., Grubhoffer L., Luft B., Eshoo M. (2017) Broad-range survey of vector-borne pathogens and tick host identification of Ixodes ricinus from Southern Czech Republic FEMS Microbiology Ecology 93: fix129.
DOI: 10.1093/femsec/fix129
Černý J., Selinger M., Palus M., Vavrušková Z., Tykalová H., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L., Růžek D. (2016) Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells Virus Genes 52: 309-316.
DOI: 10.1007/s11262-015-1273-y
Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Šťastná H., Kilian P., Vrtišková V., Dorňáková V., Dupejová J., Simonová Z., Mondeková H., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N. (2015) Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence Ticks and Tick-borne diseases 6: 559-567.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
Schwarz A., Hönig V., Vavrušková Z., Grubhoffer L., Balczun C., Albring A., Schaub G. (2012) Abundance of Ixodes ricinus and prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in the nature reserve Siebengebirge, Germany, in comparison to three ormer studies from 1978 onwards. Parasites & vectors 5: 268.
DOI: 10.1186/1756-3305-5-268

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×