HR Excellence in Science

Jan Erhart

Pracovní zařazení Odborný pracovník - Laboratoř molekulární biologie klíšťat
Přenašeči onemocnění a patogeny
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775438
erhart@paru.cas.cz
324

Celkem nalezeno: 18 záznamů
Hatalová T., Erhart J., Kopáček P., Perner J. (2023) On the haem auxotrophy of the soft tick Ornithodoros moubata Ticks and Tick-borne Diseases 14: 102170.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2023.102170
Rodríguez-Mallon A., Encinosa Guzmán P.E., Bello Y., Domingos A., Antunes S., Kopáček P., Santos A.S., Velez R., Perner J., Ledesma Bravo F.L., Frantová H., Erhart J., Rodríguez R., Fuentes A., Diago D., Joglar M., Méndez L., Estrada M.P. (2023) Efficacy of the Vaccine Candidate Based on the P0 Peptide against Dermacentor nitens and Ixodes ricinus Ticks Pathogens 12: 1365.
DOI: 10.3390/pathogens12111365
Filatov S., Erhart J., Rego R. O. M. (2022) Infestation of laboratory colonies of the soft tick, Ornithodoros moubata Murray 1877 (Acari: Ixodida: Argasidae) by Tyrophagus fanetzhangorum Klimov & OConnor 2009 (Acari: Astigmatina: Acaroidea: Acaridae) Acarologia 62: 223–227.
DOI: 10.24349/xuqf-20hw
Beliavskaia A., Hönig V., Erhart J., Vyhlídalová T., Palus M., Černý J., Kozlova I., Růžek D., Palomar A.M., Bell-Sakyi L. (2021) Spiroplasma Isolated From Third-Generation Laboratory Colony Ixodes persulcatus Ticks. Frontiers in Veterinary Science 8: 659786.
DOI: 10.3389/fvets.2021.659786
Bogusch P., Lukáš J., Šlachta M., Straka J., Šima P., Erhart J., Přidal A. (2021) The spread of Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993 continues – first records of this plasterer bee species from Slovakia and the Czech Republic Biodiversity Data Journal 9: e66112.
DOI: 10.3897/BDJ.9.e66112
Kejval Z., Blažej L., Erhart J. (2020) : Žahadloví blanokřídlí západních Čech – 2. kutilky (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Západočeské entomologické listy 11: 86–126.
Smetana V., Roller L., Benda D., Bogush P., Holý K., Karas Z., Purkart A., Říha M., Straka J., Šima P., Erhart J., Halada M., Holecová M., Horák J., Klesniaková M., Macek J., Pavlíková A., Petráková L., Rindoš M. (2020) Blanokřídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách Malých Karpat (Hymenoptera of the selected localities in the Malé Karpaty Mountains). Acta Musei Tekovensis (Zborník Telkovského Múzea v Leviciach) 12: 75-141.
Věchtová P., Fussy Z., Štěrba J., Erhart J., Beneš V., Grubhoffer L. (2020) Catalogue of stage-specifc transcripts in Ixodes ricinus and their potential functions during the tick life-cycle Parasites & Vectors 13: 311.
DOI: 10.1186/s13071-020-04173-4
Erhart J., Karas Z., Šlachta M., Benda D. (2018) Faunistický průzkum žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) vrchu Lišná v západních Čechách Západočeské entomologické listy 9: 52–65.
Hackenberg M., Langenberger D., Schwarz A., Erhart J., Kotsyfakis M. (2017) In silico target network analysis of de novo-discovered, tick saliva-specific microRNAs reveals important combinatorial effects in their interference with vertebrate host physiology RNA 23: 1259-1269.
DOI: 10.1261/rna.061168
Daniel M., Danielová V., Kříž B., Růžek D., Fialová A., Malý M., Materna J., Pejčoch M., Erhart J. (2016) The occurrence of Ixodes ricinus ticks and important tick-borne pathogens in areas with high tick-borne encephalitis prevalence in different altitudinal levels of the Czech Republic. Part I. Ixodes ricinus ticks and tick-borne. encephalitis virus Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 65: 118-128.
Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Šťastná H., Kilian P., Vrtišková V., Dorňáková V., Dupejová J., Simonová Z., Mondeková H., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N. (2015) Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence Ticks and Tick-borne diseases 6: 559-567.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
Kotsyfakis M., Schwarz A., Erhart J., Ribeiro J. (2015) Tissue- and time-dependent transcription in Ixodes ricinus salivary glands and midguts when blood feeding on the vertebrate host Scientific reports 5: 9103.
DOI: 10.1038/srep09103
Schwarz A., Tenzer S., Hackenberg M., Erhart J., Gerhold-Ay A., Mazur J., Kuharev J., Ribeiro J., Kotsyfakis M. (2014) A systems level analysis reveals transcriptomic and proteomic complexity in Ixodes ricinus midgut and salivary glands during early attachment and feeding MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 13: 2725-2735.
DOI: 10.1074/mcp.M114.039289
Schwarz A., Von Reumont B., Erhart J., Chagas A., Ribeiro J., Kotsyfakis M. (2013) De novo Ixodes ricinus salivary gland transcriptome analysis using two next-generation sequencing methodologies FASEB JOURNAL 27: 4745-4756.
DOI: 10.1096/fj.13-232140
Široký P., Erhart J., Petrželková K. J., Kamler M. (2011) Life cycle of tortoise tick Hyalomma aegyptium under laboratory conditions. Experimental and Applied Acarology 54: 277–284.
DOI: 10.1007/s10493-011-9442-8
Široký P., Kubelová M., Modrý D., Erhart J., Literák I., Špitalská E., Kociánová E. (2010) Tortoise tick Hyalomma aegyptium s long term carrier of Q fever agent Coxiella burnetii - evidence from experimental infection. Parasitology Research 107: 1515–1520.
DOI: 10.1007/s00436-010-2037-1
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J., Fenclová I. (2005) Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13-184.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×