HR Excellence in Science

Mgr. David Hartmann, Ph.D.

Pracovní zařazení Odborný pracovník V&V - Laboratoř molekulární biologie klíšťat
Přenašeči onemocnění a patogeny
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 38 777 5489
hartmann@paru.cas.cz
337

Ostatní

Studium molekulární adaptace klíštěte obecného (Ixodes ricinus) na parazitický způsob života a zavádění metod molekulární biologie ve výzkumu ekonomicky a veterinárně významného krevsajícího parazita drůbeže: čmelíka kuřího (Dermanyssus gallinae).


OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno: David Hartmann, Ph.D.
Státní příslušnost: Česká republika
ORCID: 0000-0002-1925-1147
 
VZDĚLÁNÍ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • 2012 - Bc. v oboru Biomedicínská laboratorní technika; Bakalářská práce: Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily
  • 2014 - Mgr. v oboru Klinická biologie; Diplomová práce: Charakterizace a funkce Faktoru C z klíštěte Ixodes ricinus
  • 2021 - Ph.D. v oboru Infekční biologie; Disertační práce: Selected proteolytic aspects as targets to combat ticks and tick-borne pathogens
ZAMĚSTNÁNÍ
  • 2014–2022 - Laboratoř imunologie vektorů, Parazitologický ústav BC AV ČR, České Budějovice
  • 2022–současnost - Laboratoř molekulární biologie klíšťat, Parazitologický ústav BC AV ČR, České Budějovice
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
  • 2016, 2017 - Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California, San Diego, USA
  • 2023 - TropIQ Health Sciences, Nijmegen, Nizozemsko
OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY
  • 2016 - Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – odborný pracovník v laboratorních metodách a v  přípravě léčivých přípravků podle ustanovení § 51 a § 52 zákona č. 96/2004 Sb.
  • 2020 - Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Celkem nalezeno: 8 záznamů
Banović P., Foucault-Simonin A., Savić S., Potkonjak A., Jurišić A., Radenković M., Mijatovic D., Simin V., Bogdan I., Zając Z., Kulisz J., Woźniak A., Hartmann D., Perner J., Wu-Chuang A., Mateos-Hernández L., Moutailler S., Cabezas-Cruz A. (2024) One health approach to study human health risks associated with Dermanyssus gallinae mites Heliyon 10: e30539.
DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e30539
Ribeiro J., Hartmann D., Bartošová-Sojková P., Debat H., Moos M., Fara J., Šimek P., Palus M., Kučera M., Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Perner J. (2023) Blood-feeding adaptations and virome assessment of the poultry red mite Dermanyssus gallinae guided by RNA-seq Communications Biology 6: 517.
DOI: 10.1038/s42003-023-04907-x
Wu-Chuang A., Hartmann D., Maitre A., Mateos-Hernández L., Frantová H., Urbanová V., Obregon D., Cabezas-Cruz A., Perner J. (2023) Variation of bacterial community assembly over developmental stages and midgut of Dermanyssus gallinae Microbial Ecology 86: 2400–2413.
DOI: 10.1007/s00248-023-02244-4
Perner J., Hatalová T., Cabello-Donayre M., Urbanová V., Sojka D., Frantová H., Hartmann D., Jirsová D., Pérez-Victoria J.M., Kopáček P. (2021) Haem-responsive gene transporter enables mobilization of host haem in ticks Open Biology 11: 210048.
DOI: 10.1098/rsob.210048
Hartmann D., Šíma R., Konvičková J., Perner J., Kopáček P., Sojka D. (2018) Multiple legumain isoenzymes in ticks International Journal for Parasitology 48: 167-178.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.08.011
Jalovecká M., Hartmann D., Miyamoto Y., Eckmann L. , Hajdušek O., O´Donoghue A.J. , Sojka D. (2018) Validation of Babesia proteasome as a drug target International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance 8: 394–402.
DOI: 10.1016/j.ijpddr.2018.08.001
Sojka D., Hartmann D., Bartošová-Sojková P., Dvořák J. (2016) Parasite Cathepsin D-Like Peptidases and Their Relevance as Therapeutic Targets Trends in Parasitology 32: 708-723.
DOI: 10.1016/j.pt.2016.05.015
Urbanová V., Hartmann D., Grunclová L., Šíma R., Flemming T., Hajdušek O., Kopáček P. (2014) IrFC - An Ixodes ricinus injury-responsive molecule related to Limulus Factor C. Developmental and comparative immunology 46: 439-447.
DOI: 10.1016/j.dci.2014.05.016

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×