HR Excellence in Science

Závěrečné zprávy

 

Závěrečnou zprávu je nutné odevzdat do 14 dnů od realizace, nejpozději však do 15. prosince daného kalendářního roku.  Příjemce finanční podpory musí zajistit a předat úplné informace o realizaci akce. Závěrečnou zprávu je nutné odevzdat v podobě vyplněného formuláře Závěrečná zpráva (ke stažení pod txtem níže). Všechny změny při realizaci akce budou v Závěrečné zprávě řádně odůvodněny.  ​

Závěrečná zpráva (včetně příloh) bude odevzdána Manažerce zahraniční spolupráce a adminitrátorce GP BC (Mgr. Daša Bastlová, Ph.D.).

Doklady potřebné pro vyúčtování zahraniční služební cesty spolu s potřebnými formuláři (viz. níže) doručí žadatel finanční manažerce GP BC a projektu IBERA paní K. Vokůrkové (případne je nechá u D. Bastlové, která je později p. Vokůrkové odevzdá). Upozorňujeme, že náklad na zahraniční služební cestu může být do vyúčtování ZSC zahrnout pouze tehdy, pokud již nebyl  jednou hrazený z veřejné podpory, tzn. nesmí být již evidován v účetnictví BC (t.j. proplacen z jiného grantu či jiného finančního zdroje). 

Při odevzdání Závěrečné zprávy a konečném vyúčtování zahraniční služební cesty se kromě předepsaného dokumentu Závěrečné zprávy dokládá:

  1. Žádost o zahrniční služební cestu“ 
  2. Vyúčtování ZSC
  3.  “Vyúčtování ZSC příloha 1_diety  
  4.  “Vyúčtování ZSC příloha2_další výdaje . Odevzdává se pouze v případě požadavku na poplacení dalších výdajů spojených ze ZSC (např. místní jízdné). 
  5. Řádné účetní doklady vztahující se k jednotlivým položkám rozpočtu v rámci realizované akce (včetně jízdenek, palubních lístků atd.).
  • Originál faktury za letenku, včetně intineráře letu a palubních lístků (boarding pass). U faktur za letenky je potřeba doložit i výsledky pasivního cenového průzkumu trhu.
  • Faktura za ubytování. V případě, že je cena ubytování vyšší 100 EUR/noc/osobu, je potřeba k faktuře doložit i pasivní cenový průzkum cen ubytování v daném místě.  
  1. V případě účasti žadatele na konferenci je přílohou Závěrečné zprávy i vytištěný Program konference (postačující je i Schedule-at-a-glance v případě, že je Program příliš rozsáhlý)

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×