HR Excellence in Science

Závěrečné zprávy

Závěrečnou zprávu spolu s vyplněným cestovním příkazem a příslušnými doklady k proplacení je nutné odevzdat do 10 dnů od realizace, nejpozději však do 15. prosince daného kalendářního roku. Příjemce finanční podpory musí zajistit a předat úplné informace o realizaci akce.

Vyplněný cestovní příkaz a příslušné doklady k proplacení dle Směrnice o cestovních náhradách je nutné odevzdat na sekretariát příslušného ústavu.

Závěrečná zpráva bude odevzdána administrátorce GP BC (Mgr. Tina Vrabcová) v podobě vyplněného formuláře Závěrečná zpráva (ke stažení pod textem níže). Všechny změny při realizaci akce budou v Závěrečné zprávě řádně odůvodněny.  ​

 

Pravidla GP BC 2024

Závěrečná zpráva 2024

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×