HR Excellence in Science

Projektový úsek

Projektový úsek zajišťuje následující podporu:

 1. Aktivně monitoruje vyhlášené výzvy podle rozdělených kompetencí.
 2. Každou relevantní výzvu nastuduje, připraví stručnou informaci a zajistí rozeslání na sekretariáty ústavů a zveřejnění na Intranetu (složka Projekty a granty).
 3. Každá výzva má svého gestora v PROJ, který poskytuje konzultace a součinnost při přípravě projektové žádosti ve 3 úrovních podle požadavku týmu nebo vědeckého pracovníka.
  • Základní – konzultace, zajištění povinných příloh.
  • Částečné – konzultace, povinné přílohy, kontrola rozpočtu a pravidel poskytovatele.
  • Kompletní – kontrola celé projektové žádosti.
 4. Konzultace jsou poskytovány i na základě individuálního zadání vědeckého týmu nebo konkrétního vědce bez vazby na konkrétní výzvu.
 5. Pro úspěšné žadatele organizuje PROJ počáteční schůzku, kde seznamuje řešitele s pravidly poskytovatele.
 6. V případě udělení grantu zajišťuje věcný management projektů. 
 7. Nově bude PROJ na požádání provádět jednorázovou kontrolu čerpání finančních prostředků dle pravidel poskytovatele.

 

Jméno

Funkce

Email

Telefon

RNDr. Renata Novotná

Vedoucí projektového úseku

renata.novotna@bc.cas.cz

+420387775058

Bc. Monika Velíšková

Projektová manažerka

monika.veliskova@bc.cas.cz

+420387775029

prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

Projektový manažer

frantisek.sehnal@bc.cas.cz

+420387775056

Ing. Veronika Zázvorková

Projektová manažerka

veronika.zazvorkova@bc.cas.cz

+420387775504

Ing. Bohuslav Švehla

Projektový manažer

bohuslav.svehla@bc.cas.cz

+420387775053

Ing. Martina Teringlová

Finanční manažerka

martina.teringlova@bc.cas.cz

+420387775042

Ing. Kateřina Vokůrková

Finanční manažerka

katerina.vokurkova@bc.cas.cz

+420387775066

Veronika Michnerová

Parametrizátorka / Projektová manažerka

veronika.michnerova@bc.cas.cz

+420387775013

Jitka Mráčková

Finanční manažerka

jitka.mrackova@bc.cas.cz

+420387775008

Ing. Pavla Hulcová

Finanční manažerka

pavla.hulcova@bc.cas.cz

+420387775032

Monika Ferchenbauerová

Odborná referentka

monika.ferchenbauerova@bc.cas.cz

+420387775056

Bc. Marcela Kopačková

Finanční manažerka

marcela.kopackova@bc.cas.cz

+420387775043

Ing. Michaela Krištůfková

Projektová manažerka

michaela.kristufkova@bc.cas.cz

+420387775911

Mgr. Daša Bastlová, Ph.D

Manažerka zahraniční spolupráce

dasa.bastlova@bc.cas.cz​

+420387775045

Mgr. Markéta Kubátová

Koordinátor návštěvnického centra

marketa.kubatova@bc.cas.cz​

+420387775067

Mgr. Nella Mladěnková

Specialista pro grantové projekty- GAČR

Koordinátor návštěvnického centra

nella.mladenkova@bc.cas.cz​

+420387775067

Ondřej Pačinek

Specialista pro grantové projekty- GAČR

Projektový manažer

ondrej.pacinek@bc.cas.cz​

+420387775032

Jana Titlová

Projektová manažerka

jana.titlova@bc.cas.cz

+420387775030

Ing. Bc. Ivana Vladyková

Finanční manažerka

ivana.vladykova@bc.cas.cz

+420387775067

Mgr. Tina Vrabcová

Specialista vzdělávání a mentoringu

tina.vrabcova@bc.cas.cz

+420387775068

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×