HR Excellence in Science

Projektový úsek

Projektový úsek zajišťuje následující podporu:

 1. Aktivně monitoruje vyhlášené výzvy podle rozdělených kompetencí.
 2. Každou relevantní výzvu nastuduje, připraví stručnou informaci a zajistí rozeslání na sekretariáty ústavů a zveřejnění na Intranetu (složka Projekty a granty).
 3. Každá výzva má svého gestora v PROJ, který poskytuje konzultace a součinnost při přípravě projektové žádosti ve 3 úrovních podle požadavku týmu nebo vědeckého pracovníka.
  • Základní – konzultace, zajištění povinných příloh.
  • Částečné – konzultace, povinné přílohy, kontrola rozpočtu a pravidel poskytovatele.
  • Kompletní – kontrola celé projektové žádosti.
 4. Konzultace jsou poskytovány i na základě individuálního zadání vědeckého týmu nebo konkrétního vědce bez vazby na konkrétní výzvu.
 5. Pro úspěšné žadatele organizuje PROJ počáteční schůzku, kde seznamuje řešitele s pravidly poskytovatele.
 6. V případě udělení grantu zajišťuje věcný management projektů. 
 7. Nově bude PROJ na požádání provádět jednorázovou kontrolu čerpání finančních prostředků dle pravidel poskytovatele.

 

Jméno

Funkce

Email

Telefon

Mobil

RNDr. Jaroslav Červinka, Ph.D.

Vedoucí projektového úseku

jaroslav.cervinka@bc.cas.cz​

+420387775055

+420777468684

Ing. Ladislava Trajerová

Zástupkyně vedoucího pro projekty národních poskytovatelů 

ladislava.trajerova@bc.cas.cz

+420387775059

+420777468682

Ing. Martina Teringlová

Zástupkyně vedoucího pro projekty mezinárodních poskytovatelů

martina.teringlova@bc.cas.cz

+420387775042

+420606730321

Monika Ferchenbauerová

Odborná referentka

monika.ferchenbauerova@bc.cas.cz

+420387775056

+420723830242

 

 

 

 

 

Podpora GAČR

 

 

 

 

Ing. Renata Boušková

Projektová manažerka

renata.bouskova@bc.cas.cz

+420387775030

+420778448113

Ing. Veronika Zázvorková

Projektová manažerka

veronika.zazvorkova@bc.cas.cz

+420387775504

 

MSc. Dominika Vyštejnová

Projektová manažerka

dominika.vystejnova@bc.cas.cz

+420387775005

 

 

       

Podpora TAČR

 

 

 

 

Ing. Ladislava Trajerová

Projektová manažerka

ladislava.trajerova@bc.cas.cz

+420387775059

+420777468682

 

       

Podpora Horizont Evropa

 

 

 

 

Veronika Michnerová

Projektová manažerka

veronika.michnerova@bc.cas.cz

+420387775013

+420721337102

Ing. Martina Teringlová

Finanční manažerka

martina.teringlova@bc.cas.cz

+420387775042

+420606730321

 

 

 

 

 

Podpora MŠMT, MZ(AZV),MZE

 

 

 

 

Ing. Karolína Bártová

Projektová manažerka

karolina.bartova@bc.cas.cz

+420387775053

 

 

 

 

 

 

Podpora kanceláře Akademie věd ČR

 

 

 

 

Ing. Veronika Zázvorková

Projektová manažerka

veronika.zazvorkova@bc.cas.cz

+420387775504

 

 

 

 

 

 

Podpora ostatních poskytovatelů

 

 

 

 

Ing. Kateřina Šímová

Projektová manažerka

katerina.simova@bc.cas.cz

+420387775043

+420777363381

Bc. Monika Velíšková

Projektová manažerka

monika.veliskova@bc.cas.cz

+420387775029

+420607903837

Ing. Kateřina Vokůrková

Finanční manažerka

katerina.vokurkova@bc.cas.cz

+420387775008

+420775288343

Ing. Bc. Ivana Vladyková

Finanční manažerka

ivana.vladykova@bc.cas.cz

+420387775072

+420604303874

MSc. Dominika Vyštejnová

Projektová manažerka

dominika.vystejnova@bc.cas.cz

+420387775005

 

 

 

 

 

 

Podpora přeshraniční spolupráce

 

 

 

 

Ing. Karolína Bártová

Projektová manažerka

karolina.bartova@bc.cas.cz

+420387775053

 

 

 

 

 

 

Odborní pracovníci

 

 

 

 

Ing. Bc. Ivana Vladyková

Parametrizátorka

ivana.vladykova@bc.cas.cz

+420387775072

+420604303874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×