HR Excellence in Science

Úsek transferu technologií

Úsek transferu technologií (ÚTT) je kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s BC  v oblasti výzkumu a vývoje či využití laboratorních a přístrojových kapacit. Nabízí profesionální přístup od zajištění konzultační spolupráce se špičkovými akademickými pracovníky až po umístění části firemního výzkumu a vývoje na naši instituci.

Pro BC spravuje ÚTT nehmotný majetek a grantové projekty TAČR, zaměřené na aplikaci výsledků. ÚTT zajišťuje komplexní služby od mapování a podchycení komerčního potenciálu výzkumu, přes průmyslově-právní ochranu až po vyhledání partnerů v aplikační sféře a praktické uplatnění významných vynálezů. Výzkumníkům BC i externím klientům poskytuje ÚTT zprostředkování obchodních partnerů a investorů z ČR i zahraničí, konzultace smluvních kontraktů, konzultace plánů komercializace, vedení licenčních jednání a zakládání start-up firem.

Více informací o BC transferu znalostí a technologií naleznete na stránkách BCTT.CZ 

 

Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Ing. Petr Maršík

Vedoucí úseku transferu technologií

petr.marsik@bc.cas.cz

+420387775060; +420777468681

RNDr. Jaroslav Červinka, Ph.D.

Manažer transferu technologií

jaroslav.cervinka@bc.cas.cz

+420387775055; +420777468684

Ing. Monika Severinová

Manažer transferu technologií

monika.severinova@bc.cas.cz +420387775500+420734315300

RNDr. Vladislav Draštík,Ph.D.

Technologický skaut (HBÚ)

v.drastik@gmail.com

+420387775832

Jan Erhart

Technologický skaut (PAÚ)

erhart@paru.cas.cz

+420387775438

Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Technologický skaut (ÚPB)

kristuf@upb.cas.cz

+420387775752; +420387775781

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

Technologický skaut (ENTÚ, ÚMBR)

nermut@entu.cas.cz

+420387775245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×